För tillfället är det Michail Jablonski som finns på gallerbron och servar klättrarna med material.

Nikolai Patora är industriklättrare och lagbas. Han berättar att han alltid utgår ifrån vad som kan hända. Utifrån riskerna tar han fram arbetsmetodik och räddningsplan. Därefter formar han jobbet. Inför varje ny del i arbetet går han igenom allt med arbetslaget. Hur arbetet ska göras och säkerheten.

Inför varje ny del i arbetet går han igenom allt med arbetslaget. Hur arbetet ska göras och säkerheten.

– Den tid vi förlorar när vi har dessa genomgångar ser jag att vi tar igen när alla vet vad de ska göra, säger Nikolai Patora.

Många gånger kan industriklättrarna gå upp och klättra ner men när balkarna under taket på Tele2-arena ska målas måste de klättra både upp och ner, vilket gör tillträdet svårt.

Att han alltid tänker utifrån risker smittar av sig i allt och ser han nån på bygget som lagt ifrån sig verktyget riskabelt eller på annat sätt utsätter sig själv eller andra för risker tvekar han inte att upplysa om att tänka till.

– Gör en illa sig så blir det problem även för oss andra. Jag märker att det blir en mer kamratlig känsla på jobbet.

Sammansvetsat team

Industriklättrarna är ett sammansvetsat team och den samhörigheten skulle Daniel Andersson, teamledare och försäljningschef på Alviks måleri, vilja se även på byggen.

– Vi ska leverera en produkt gemensamt över olika yrkesgrupper.

Hans-Åke Wennerstrand ser många fördelar med att samla arbetarna på byggena för kontinuerliga informationer och avstämningar och även för att summera dagen så alla vet var man står inför nästa dag.

– Det ger delaktighet och att man ser helheten men är också bra för den psykosociala arbetsmiljön, säger Hans-Åke Wennerstrand.

14 industriklättrare på arenan

I Tele-2 arena är det drygt 8000 balkar som ska målas. Förutom planering kring säkerheten behöver jobbet planeras och förhålla sig till arrangemangen i arenan.

Alviks måleri har tagit på sig en del klätterjobb tidigare men detta är det första riktigt stora projektet. På jobbet i arenan finns 14 industriklättrare och fem av dem är anställda av Alviks måleri medan övriga anlitas för detta projekt.

I vagnen finns räddningsväskor, en för ögon och en med förband.

Certifiering förnyas vart tredje år

I Sverige finns cirka 150 industriklättrare och de flesta är frilansare som ambulerar över världen. Även utländska arbetare kommer hit och jobbar.

Nikolai Patora berättar att metoden att använda klättrare för jobb kommer från oljeindustrin. Industriklättrarna är utbildade och certifierade i olika kunskapsnivåer och var tredje år krävs att utbildningen förnyas.

– De flesta är hantverkare men många har intressen som extremskidåkning, fallskärm och downhill. De flesta är inte klättrare från början.

Även sjukvårdsutbildning

I materialrummet håller Marios Constanda ordning och reda. Rep mäts upp, knyts och får sin batch så allt är spårbart. Alla har sin egen hink och Marios blandar färgen. Färgen hanteras i ett inplastat rum med särskild ventilation och slussar.

Det finns safetydatachip för alla kemikalier. Om något händer rivs lappen av och skickas med den som behöver sjukvård. Alla med level 3 utbildning har sjukvårdsutbildning och räddningsväskor finns alltid med.

Det personliga ansvaret är stort. Klättrarna har varsitt skåp för utrustningen och med laddstation för andningsmasken. 

Den som inte sköter utrustningen får en tillrättavisning och uppstår det igen blir det samtal och i förlängningen uppsägning.

Masker avsedda för gruvarbete

Maskerna som används är från Australien och från början gjorda för gruvarbete. De ger den luft du behöver, det bildas inte fukt eller imma och den sitter bekvämt berättar industriklättrarna.

– Det är dyra masker kortsiktigt, men för vår personal är det värt det och viktigt när de jobbar med den här färgen, säger Daniel Andersson.

Målare kan utbildas till klättrare

Hans-Åke Wennerstrand ser att det finns fler ställen där det är svårt att få upp en ställning och ett alternativ kan vara att använda klättrare.

Alviks måleri har påannonserat bland personalen att det kan bli aktuellt med utbildning av målare till klättrare. Det finns intresse men det är också viktigt att vara lämplig och passa i teamet.

– Här finns inga cowboys, de slås ut direkt, säger Nikolai Patora.

Fotnot: Tele 2 arena ägs av Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter) som ägs till 100 procent av Stockholm Stadshus AB, Stockholms stad. Huvuduppdraget för SGA Fastigheter är att äga, förvalta och utveckla arenorna i Globenområdet.

 • För tillfället är det Michail Jablonski som finns på gallerbron och servar klättrarna med material. Foto: Tomas Nyberg

 • I vagnen finns räddningsväskor, en för ögon och en med förband. Foto: Tomas Nyberg

 • Många gånger kan industriklättrarna gå upp och klättra ner men när balkarna under taket på Tele2-arena ska målas måste de klättra både upp och ner, vilket gör tillträdet svårt. Foto: Tomas Nyberg

 • Lagbasen Nikolai Patora är utbildad och certifierad till level 3 enligt IRATA och får även hålla kurser. Foto: Tomas Nyberg

 • Marios Constanda håller ordning i materialrummet. Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg

 • Foto: Tomas Nyberg