• Foto: Daniel Berger

INSÄNT

De förtroendevalda i avdelning 6 andra sektion har vidareutbildats. Den 13-14 juni anordnade Målareförbundet och Runö folkhögskola en utbildning för medbestämmande-, skydds- och kontaktombud för att stärka dessa i rollerna som förtroendevalda.

Utbildningen som erbjuds Målareförbundets samtliga skydds-, MB- och kontaktombud, har möjliggjorts med medel som öronmärkts för just detta syfte och är en del i omorganisationen som sker i samband med avvecklingen av branschavtalet ”Särskilt tillägg måleri”.

LÄS ÄVEN: Ådring och marmorering: Ett nytt brinnande intresse

Utbildningen leddes av folkbildarfantomen Lars Granberg från Runö folkhögskola och avdelning 6 ordförande Stefan Hven. Tillsammans navigerade de arton vetgiriga genom två dagar av storgruppsdiskussioner, föreläsningar och uppgiftsbaserade grupparbeten.

Utbildningen var enligt undertecknad bra och informativ, bitvis inte helt lätt men utvecklande, inte minst genom möjligheten att jämföra erfarenheter med förtroendevalda från andra företag än våra egna.

Daniel Berger