En av anledningarna till att Skyddsombudens dag infördes 2012 var att höja statusen på skyddsombuden. Dagen infaller under EU:s arbetsmiljövecka och i år den 24 oktober.

1912 möjliggjorde Svensk lagstiftning att arbetstagarna fick möjlighet till Samråd med Yrkesinspektionen. Under åren som gått sedan dess har lagar ändrats och tillkommit.

De personer som engagerar sig som Skyddsombud är människor som speciellt brinner för en god arbetsmiljö. Tre av dem kan du läsa om i senaste numret av tidningen. Uppgifter som förekommer är genomförande av skyddsronder, göra riskbedömningar, vara med och upprätta handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete, vara med och planera för arbetsprocesser och arbetsorganisation.

LÄS ÄVEN: ”Vi är för duktiga på att lösa problem”

Det är alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret men arbetsmiljöarbetet ska göras i samverkan.
För Målareförbundets medlemmar är arbetsmiljö en viktig fråga, det har visat sig i flera avtalsrörelser och medlemsundersökningar.

För att rusta sina skyddsombud anordnar förbundet utbildningar i Bättre Arbetsmiljö, (BAM) både grundutbildning och vidareutbildning. Under några år nu pågår dessutom utbildningar för att ytterligare stärka såväl skyddsombud som medbestämmandeombud, den utbildningen skriver vi om längre fram i tidningen.

LÄS ÄVEN: Dikten som hyllar skyddsombudet

Hot och trakasserier mot skyddsombuden har blivit alltmer förekommande. Det visade en kartläggning som LO gjorde ifjol. Om ett skyddsombud inte vågar genomföra sitt uppdrag är det illavarslande för alla på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att vi alla förstår skyddsombudets roll och ger dem vårt stöd.

Jag fick ett mejl. Det var från Mats Hammarlund. Han är pensionerad timmerman och skriver dikter om byggsektorn, arbetsmiljö och arbetsmarknad men även om natur och vardagsfilosofi. Han är aktiv i Byggnads Stockholm/Gotland och Byggsossen Stockholm.

Här kan du läsa en av hans dikter: Livsviktigt.