På Förbundsmötet representerades medlemmarna av två förtroendevalda från varje avdelning samt en representant för vardera rikssektion för lackerare och mätare. Nästa år hålls förbundets Kongress som samlar ett större antal ledamöter som ska anta nya stadgar och ta ställning till olika motioner.

För hela kongressperioden 2015-2019 finns ett handlingsprogram som beskriver övergripande målsättningar. För varje år antas en målplan med delmål som inriktas så de stödjer förbundets övergripande mål att vara 15 000 medlemmar år 2020.

En stark facklig organisation blir en kraft mot arbetsgivarna och stärker kollektivavtalen.

Conny Andersson

Förbundets fokus på organisering har slagit väl ut och har inneburit fler medlemmar två år i rad och arbetet fortsätter.

– Vi är det äldsta förbundet inom LO men också det yngsta, med flest medlemmar under 30 år, säger förbundsordförande Mikael Johansson.

Varje avdelning arbetar med att besöka och ringa målare och lackerare för att prata om värdet av att vara med i facket.

Förbundets ansvariga för rekrytering och organisering Conny Andersson och Anders Andersson håller löpande videomöten med representanter runt om i landet för att stämma av, stötta och peppa. Det har också blivit enklare att bli medlem genom webbinträden, betalning via swish och förbundet försöker få allt fler att betala med autogiro.

– En stark facklig organisation blir en kraft mot arbetsgivarna och stärker kollektivavtalen, säger Conny Andersson.

– Att hålla en hög organisationsgrad är den absolut viktigaste uppgiften, sade förbundets ordförande Mikael Johansson när han öppnade Förbundsmötet.

På Förbundsmötet representerades medlemmarna av två förtroendevalda från varje avdelning samt en representant för vardera rikssektion för lackerare och mätare.

Målareförbundets mål är att samtliga medlemmar på företag med minst fem anställda erbjuds facklig information på betald arbetstid. Under 2019 ska 75 procent av medlemmarna ha träffat en facklig representant.

Det här ställer krav på avdelningarna och för att klara jobbet behöver arbetsplatsorganisationerna rustas. Det krävs fler medbestämmandeombud och skyddsombud ute på arbetsplatserna.

Förutom att skyddsombud erbjuds vidareutbildning enligt kollektivavtalet ska alla avdelningar arrangera ytterligare utbildningsinsatser.

Målareförbundets kvinnliga nätverk Mira har flyttat fram sina och förbundets positioner men Mikael Johansson poängterar:

– Mira är inte förbundets jämställdhetsarbete utan en del av det.

Förbundsstyrelsen ska fastställa en policy för hur arbete med jämställdhet och integration ska bedrivas i Målareförbundet.

Vi är det äldsta förbundet inom LO men också det yngsta, med flest medlemmar under 30 år.

Mikael Johansson

För att stärka demokratin går förbundet vidare med det test av internetval som gjordes i våras till avdelningarnas representantskap. Nästa år blir det möjligt att rösta via internet i 18 sektioner. Syftet är att öka valdeltagandet.

Riktade insatser kommer också att göras mot arbetsplatsorganisationen för att öka rekryteringsbasen till den demokratiska organisationen.

Målareförbundet har tidigare beslutat att fortsätta vara eget förbund vilket gör att intäkterna behöver stärkas. Därav beslutade Förbundsmötet att höja medlemsavgiften för 2019 med 10 kronor för helbetalande samt för de som betalar reducerad avgift däremot är grundavgiften oförändrad.

Medlemsavgifterna är indelade enligt följande: helbetalande 475 kronor, reducerad avgift (sjukskrivna, arbetslösa, lärlingar) 380 kronor, grundavgift (pensionärer, nya medlemmar) 190 kronor.