• Nader Ahmadi, generaldirektör för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Foto: Anna Norling

  • Nader Ahmadi i Mynaks tillfälliga lokaler i Gävle centrum. Foto: Anna Norling

  • Nader Ahmadi, generaldirektör för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Foto: Anna Norling

När Arbetslivsinstitutet lades ned 2007 flyttade en stor grupp av forskarna till Högskolan i Gävle. Där inlemmades de så småningom i Akademin för hälsa och arbetsliv.

Akademins chef hette Nader Ahmadi, numer nytillträdd generaldirektör för Sveriges allra yngsta myndighet: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.

En myndighet som riskerar att bli ytterst kortlivad vid ett regeringsskifte.

Nader Ahmadi tar emot i den nya myndighetens tillfälliga lokaler i centrala Gävle. Lokalerna är ödsliga, än så länge har myndigheten endast 11 anställda förutom generaldirektör Ahmadi. Det står fortfarande flyttkartonger ouppackade i Nader Ahmadis kontor. Officiellt öppnade myndigheten 1 juni i år, men invigningen skedde inte förrän 15 augusti, då på Gävle slott.

Han är själv sociolog, men har under många års tid lett forskare och professorer inom området hälsofrämjande arbetsliv.

– Grunden till Högskolan i Gävles arbetsmiljöforskning är nedläggningen av Arbetslivsinstitutet, ett 30-tal av forskarna hamnade på akademin, förklarar han.

LÄS ÄVEN: Alliansen vill lägga ned arbetsmiljö-myndiget

Nader Ahmadi ser såväl negativt som positivt på nedläggningen av Arbetslivsinstitutet.

– Det som var positivt med nedläggningen var att forskningen hamnade där den borde ha varit, på högskolor och universitet. Arbetslivsinstitutet hade en budget på 450 miljoner kronor och flera hundra forskare. Samtidigt betalade staten till universiteten att göra samma sak.

– Det negativa var att helikopterperspektivet försvann. Det är många forskare som gör väldigt bra kvalificerad, spännande, forskning men som har svårt att komma ut till politiken och praktiken. Förut var det under ett tak, nu är det många tak.

Tappade forskningen i kraft?

– Nej, men den blev mindre synlig. Vilket innebar mindre politik och mindre praktik.

LÄS ÄVEN: Ny myndighet för arbetsmiljö inrättas i Gävle

Det är just att få forskningen att generera politiska beslut och praktisk utformning som är den nya myndighetens uppdrag. Forskarna ska till största del finnas på lärosätena, inte hos myndigheten.

Mynak ska sammanställa och sprida den forskning som redan finns och underlätta för forskare på lärosätena att forska där kunskapsluckor i arbetsmiljökunskapen finns.

För detta år har Mynak en budget på 19 miljoner kronor, nästa år 35 miljoner kronor. Detta att jämföra med den tidigare Arbetslivsinstitutet som innan det lades ned hade en budget på 450 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: Så tycker partierna om viktiga frågor på arbetsplatserna

När Arbetslivsinstitutet lades ned hamnade en del frågor mellan stolarna. Företagshälsovården är en sådan fråga. Det har nu den nya myndigheten i uppdrag att ta itu med, redan sista januari 2019 ska en rapport angående företagshälsans utbildningsbehov ligga på regeringens bord.

Vilken regering som då sitter i Rosenbad är svårt att säga när vi träffas, en vecka före valet. Men vilken regering det blir har viss betydelse för Mynak och dess verksamhet. Tre av fyra partier i Alliansen har uttalat att de vill lägga ned myndigheten om de får bilda regering i höst.

– Jag vet inte mer än vad som står i tidningarna. Jag har träffat många intressenter inom området, bland annat arbetsmarknadens parter såsom Svenskt näringsliv och facken, och de har varit positiva.

LÄS ÄVEN: Dålig arbetsmiljö kostar 164 miljarder kronor om året

Har du träffat Allianspartierna?

– Inte personligen. Till invigningen 15 augusti bjöd jag samtliga riksdagspartier i arbetsmarknadsutskottet, och alla partiledare. De kom inte. Men jag tolkar inte det på något sätt än att det var en dålig tidpunkt, tre veckor före valet.

Nader Ahmadi har en nykter inställning till situationen.

– Jag kör som vanligt. Det är en hypotetisk fråga, det är ett par uttalande som kommit. En nybildad regering, vilken det nu blir, får se över sitt hus och se om de vill göra några förändringar bland myndigheterna. Men nu har man satsat så mycket pengar på det här, och vi har dragit i gång ett gäng kompetenta och duktiga personer, så vi åtminstone kan visa vad vi går för.


Mynaks uppgift:

→ Att samla in, sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö så att den kommer till nytta i det praktiska arbetslivet

→ Utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken

→ Följa och främja kunskapsuppbyggnad om arbetsmiljöfrågor i EU och internationellt

→ Följa och främja företagshälsans utveckling

→ Identifiera och uppmärksamma kunskapsluckor och utvecklingsområden

Fem uppdrag:

1. Sammanställa faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser

2. Sammanställa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas under tid

3. Sammanställa och analysera företagshälsans utbildningsbehov.

4. Utveckla och sprida riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsan.

5. Sammanställa kunskap om framtidens behov.


Nader Ahmadi

Ålder: 59 år

Bor: I Gysinge utanför Sandviken och i Stockholm

Bakgrund: Sociolog, arbetat internationellt med sociala välfärdsfrågor, bland annat för Unicef, Världsbanken, Sida och Rädda barnen. Exempelvis arbetat för att ställa om Kroatiens socialtjänst till EU-krav på uppdrag av Världsbanken.

Var under 2004-2006 utredare i regeringskansliet med uppdrag för utredningen ”Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom” (apatiska flyktingbarn).

Prorektor för Högskolan i Gävle, chef för Akademin för hälsa och arbetsliv på samma lärosäte.

Aktuell: Sedan 1 juni generaldirektör för Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, som invigdes 15 augusti.


Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se