På mina resor runt om i landet under hösten träffade jag hundratals medlemmar. Flera skulle rösta för första gången. Några var tveksamma på vem ni skulle lägga er röst. Vissa tyckte att det var svårt att bestämma sig, eftersom alla politiker låter nästan likadant. För andra var det ett självklart val.

Men oavsett förstagångsväljare eller mer erfaren, röstade vi alla. Valdeltagandet landade på 87,1 %; det högsta sedan 1985. Även internationellt är detta en imponerande siffra. För att göra en jämförelse så brukar valdeltagandet i amerikanska val ligga på emellan 50-55 %. Detta tyder på att vi medborgare tar valet på det allvar det förtjänar, men även att valresultatet är legitimt och odiskutabelt.

Det vi ser är ett spel för galleriet.

Mikael Johansson

Det är det inget enkelt läge vi medborgare har försatt våra företrädare i, när det kommer till hur Sverige skall styras. Ställningen mellan blocken är jämnare än på länge. Med en riksdagsledamot i favör är det rödgröna blocket större än Alliansens fyra partier 144 mot 143. Alliansen har lovat att de skall rösta bort statsministern så fort tillfälle ges, och därefter bilda en alliansregering med M-ledaren Ulf Kristensson som statsminister.

Inget av blocken har de nödvändiga 175 mandaten som krävs för en majoritetsregering. Problemet för Alliansen, förutom att de är det mindre blocket, är att Centern och Liberalerna tydligt angett att de inte kan regera med aktivt eller passivt stöd från SD. Att då påstå att de har mer rätt att styra landet är lite väl magstarkt.

LÄS ÄVEN: Vad händer med fackets frågor efter valet?

Slutsatsen är att parlamentarikerna och deras partier måste börja förhandla med varandra på riktigt. Enligt min erfarenhet av förhandlingar är det sällan en bra strategi att bjuda in till dessa via presskonferenser och sociala medier, och där ta heder och ära av de som du i ett senare skede måste träffa en överenskommelse med.

Hur gärna vi medborgare än vill följa dessa samtal i realtid, går det inte att nå resultat om inte politikerna pratar med varandra, och utan att dessa samtal sker via medierna. Personligen tror jag att partierna vet detta, och dessutom att samtal förs. Det vi ser är ett spel för galleriet. Risken är uppenbar att det slår tillbaka, genom ett ökande politikerförakt.

Att då påstå att de har mer rätt att styra landet är lite väl magstarkt.

Mikael Johansson

Om nu vi medborgare gjorde vår plikt genom att rösta så är det inte för mycket begärt att politikerna tar ansvar för valresultatet. Det finns många politiska utmaningar de kommande åren.

Låt mig peka på några, som Målareförbundet kommer att fortsätta driva på i.

Sjukförsäkringen måste hel renoveras, så att sjuka människor inte kastas ur försäkringen.

Svensk arbetsmarknad växer och det råder brist på utbildad arbetskraft. Då kan inte lösningen vara enkla jobb och sänkta löner.

Bostadsbristen är trots ett kraftigt ökat byggande ett samhällsproblem. Marknaden har aldrig varit kapabel att lösa detta på egen hand.