Torsdagen den 20 juni 2019

← Senaste numret • 5 2019

Målarnas Facktidning nr 5 - 2019
Klicka på bilden

Visfestivalen Kontraband inleder Dan Andersson-veckan

Visfestivalen Kontraband inleder Dan Andersson-veckan

KULTUR I Ludvika, Dalarna, finns en stark vistradition. Varje år hyllas skalden Dan Andersson med en hel vecka. Denna sommar invigs veckan med Visfestivalen kontraband den 27 juli, med några av landets främsta visartister, alla från Dalarna och de flesta från Ludvika.

 

  • Evelina Lindström är ny som skyddsombud på Sandå i Uppsala. Åke Hållén är ganska garvad. Nu hoppas de att företaget ska se dem mer som resurs och inte som bråkmakare. Foto: Per Eklund

”Vi är för duktiga på att lösa problem”

Arbetsmiljö

Idag är det Skyddsombudens dag. En dag för att uppmärksamma det slitsamma och ibland ganska otacksamma arbete alla skyddsombud lägger ner för att få en säkrare arbetsplats.

Här kan du läsa om Evelina Lindström och Åke Hållén två av Målareförbundets hundratals skyddsombud.


– Vi målare är bra på att lösa problem. Ja, ibland allt för duktiga, säger skyddsombudet Evelina Lindström på Sandå i Uppsala.


– Man jobbar över och man struntar i rast. Man går ut på en ställning för att fixa en liten sak. Jag ska bara… Det kan leda till att man ginar i regelverket och då kan det lätt hända olyckor, fyller Åke Hållén i.


LÄS ÄVEN: Helena Forsberg: ”Fira och stöd ditt skyddsombud” 


Åke Hållén har 30 år i branschen och 16 år på Sandå i Uppsala. Drygt 10 år som skyddsombud. Evelina 10 år på jobbet och helt nyvalt skyddsombud. Med erfarenhet och nya inblickar hoppas de kunna ta ett nytt steg för att förbättra arbetsmiljön.

– Jag vill vara med och påverka. Kanske inte kan så mycket än, men man lär sig, säger Evelina.


På företaget, där det jobbar ett 60-tal målare, har man varit förskonade från alltför många svåra olyckor. Men de förekommer och då är det ofta det där att man ska fixa en sak snabbt, när det är lite stressigt.

– Två av de värre olyckorna vi haft har skett för att det ska gå fort. Man har ginat. Jag ska bara…., säger Åke.

Man kanske har ställt sig på en stege som inte varit godkänd. Åke menar att det från företaget köps in saker som är okej för hemmabruk, men inte godkända i arbetslivet.

– Våra chefer har så svårt att skilja på vad du får köpa som privatperson och som företag.


LÄS ÄVEN: Dikten som hyllar skyddsombudet


Vad är då de viktigaste frågorna att ta tag i?

– På Sandå är det renhållning som är viktigt. Ställningar har vi haft problem med också.

Det där med renhållning är nog ett återkommande problem på många arbetsplatser. Åke menar att grundproblemet till dålig renhållning att det är stökigt, bökigt och stressigt och då är det lätt att hoppa över städningen.

– Saker och ting ska gå rätt till. Det ska vara ordning och reda. Vi ska inte behöva ha olyckor på grund av slarv. Det är ett organisationsproblem. Det är så styrt av ekonomi. Man ser inte saker så långsiktigt, för att firman ska dra in snabba pengar, säger Åke.

Han menar att arbetsledarna ofta inte vill att man ska bråka med byggfirman.

– Då får man inte jobben.


LÄS ÄVEN: Fokus på att bli fler – och medlemmen i centrum


Han vill också se mer respekt mellan arbetsgrupperna.

– Jag vill tillbaka till den tid då man respekterade varandra på arbetsplatsen. Jag har jobbat i snart 30 år. Kommer i håg när man började, så var det så att någon smutsade ner, så fixade man till det. Man hade respekt mellan arbetsgrupperna. Det fungerar på vissa ställen, men det är mer sällan i dag.

Under en tid har Åke varit ensamt skyddsombud på företaget. Nu ser han verkligen fram mot att ha en kollega att samarbeta med.

– Jag hade en annan kollega som skyddsombud tidigare och vi byggde upp det bra. men så avgick hon och jag tappade lusten ett tag.


LÄS ÄVEN: Förbundets två första kvinnliga regionala skyddsombud


Nu hoppas han att det ska fungera bättre och känner en nytändning när han fått en skyddsombudskollega.

– Som man och kvinna ser man det ofta på olika sätt. Jag såg det förut när jag hade en kvinnlig kollega. Ett nytt och yngre skyddsombud kanske också ser saker som den som varit med länge inte ser.


Han vill också att man från företaget mer ser skyddsombuden som resurs än som bråkmakare.

– Ofta är det så att det blir ett problem som kunde ha lösts om vi kommit in i ett tidigare skede, säger Åke.

Evelina vill vara med och påverka, hon vill lyfta fram de psykosociala problemen.

– Jag vet flera som halvt om halvt gått in i väggen. De tar med sig jobbet hem. Byggsamordnare har för dålig kunskap och för lite intresse för de frågorna.


LÄS ÄVEN: ”Arbetsmiljön behöver vi jobba med tillsammans”


Skyddsombudens dag infaller under EU:s arbetsmiljövecka. Inom Målarettan, där Uppsalamålarna ingår, jobbar Målarnas tillsammans med Byggnads och under en vecka har man försökt uppmärksamma kvarts och damm.

– Kvarts är lika farligt som asbest långsiktigt. Jag är väldigt orolig över utveckling när det gäller tidsplaner, samordningsansvar samt kunskapen hos en del byggarbetsmiljösamordnare gällande nybyggsproduktion och ombyggnadsproduktion, säger Jan-Åke Öberg, huvudskyddsombud på Sandå och huvudskyddsombud inom Målarettan.


LÄS ÄVEN: ”Det är en styrka att vi granskar arbetsmiljön gemensamt”


Inom Målarettan har man nu ett 60-tal skyddsombud, varav sex tjejer.

– Det tycker jag är rätt bra, men vi ser gärna att det blir fler tjejer, säger Öberg,.

Åke Hållén ger inte upp när det gäller arbetsmiljön:

– Jag tycker att saker och ting ska gå rätt till. Det skulle vara så mycket enklare om företaget såg oss som en resurs att använda. Det ska ju vara samverkan på båda sidor, säger Åke.Skyddsombud


1912 – En lag om att arbetarna fick möjlighet att utse arbetarombud för samråd med inspektionen.

1938 – Benämningen blir skyddsombud.

1949 – Skyddsombudens roll stärktes.

1970-tal – Skyddsombuden fick rätt att stoppa jobb om det var en överhängande fara.

Lokala skyddsombud jobbar med arbetsmiljöfrågor på det företag de är anställda.

Huvudskyddsombud utses om det finns flera skyddsombud på ett företag.

Regionalt skyddsombud besöker företag som inte har egna skyddsombud och hjälper skyddsombud som är ensamma.
Arbetsmiljöverket om arbetsmiljö


– Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen.

– Ett skyddsombud är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön.

– Skyddsombudet ska delta vid planering av alla frågor som berör arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om: Diskussioner inför en ombyggnad eller flytt, förberedelser för en omorganisation, hur nya arbetsmetoder ska införas och hur hälsofarliga ämnen ska användas

– Psykiska och sociala frågor, till exempel stress, utbrändhet och belastningsbesvär, hör också till skyddsombudets uppgiftsområden.

– Dessutom ska skyddsombudet kontrollera att arbetsgivaren uppfyller de krav som finns på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Ingen får hindra skyddsombudet från att sköta sina uppgifter. Arbetsgivaren är skyldig att berätta för skyddsombudet om förändringar som berör arbetsmiljön.

– Det ska finnas minst ett skyddsombud på alla arbetsplatser som har fem eller fler anställda.

– Normalt är det den fackliga organisation som har kollektivavtal på arbetsplatsen som utser skyddsombudet, oftast för tre år i taget.

– Om skyddsombudet anser att det finns brister i arbetsmiljön, kan han eller hon begära att arbetsgivaren sätter in åtgärder. Arbetsgivaren är skyldig att svara omgående på en sådan begäran. Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna inom rimlig tid och inte heller ger skyddsombudet något annat tillfredsställande besked, kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller ett förbud.

– Om skyddsombudet anser att en anställds liv eller hälsa är i fara ifall den fortsätter med en viss arbetsuppgift, kan skyddsombudet avbryta arbetet. Skyddsombudet kan också avbryta ett arbete som en anställd utför ensam, även om hälsorisken inte är överhängande. Skyddsombudet kan även stoppa farligt arbete som utförs av inhyrd personal. Om arbetsgivaren inte godkänner att skyddsombudet avbryter arbetet, kan arbetsgivaren begära att Arbetsmiljöverket prövar frågan.


Källa: Arbetsmiljöverkets broschyr
Skyddsombud i Målareförbundet


384 lokala skyddsombud, varav 41 är kvinnor.

9 huvudskyddsombud – Inga kvinnor.

66 regionala skyddsombud, varav 2 är kvinnor.Per Eklund

per.eklund@mittmedia.se


 Maila artikeln  Dela på Facebook
2018-10-24 12:05


Mer Arbetsmiljö

I gula västar krävde de ansvar för döda arbetare

Life before profit! Det var budskapet när unga fackliga representanter från Europeiska b...

Hylla din arbetsmiljöhjälte!

Den partsgemensamma arbetsmiljöorganisationen Prevent delar varje år ut ett arbetsmiljöst...

Nanopartiklar – ett hot mot din hälsa

Använd andningsskydd vid slipningsarbete och friskluftsmask vid sprutmålning! Det är vikt...
Foto: Tomas Nyberg/arkiv

AD: Arbetsgivaren ska tydligt anvisa personalutrymmen

Målerifirman har säkerställt att det fanns personalutrymmen men inte informerat målarna. ...

Efter Metoo: Fack och arbetsgivare lanserar checklista

Fack och arbetsgivare har lanserat ett webbverktyg för att motverka sexuella trakasserier...

Dikten som hyllar skyddsombudet

Det kom en dikt till redaktionen. Mats Hammarlund är pensionerad timmerman och skriver o...

Helena Forsberg: ”Fira och stöd ditt skyddsombud”

”Om ett skyddsombud inte vågar genomföra sitt uppdrag är det illavarslande för alla...

Tvingades äta lunch bland målarburkar – nu stäms företaget i Arbetsdomstolen

Målarna hänvisades att äta och byta om i ett skyddsrum som också användes som materialför...

21 byggarbetare omkom på VM-arenorna ”Fifa har inte tagit sitt ansvar”

  När fotbolls-VM sparkades igång var facit för arbetsmiljön vid byggandet av areno...

Arbetsplatsolycka och två dödsolyckor

En arbetsplatsolycka inträffade i onsdags vid Garpenbergsgruva i Hedemora, Dalarna.  På ...

Nyheter

Strejkrätten begränsas – beslut klubbat i riksdagen

Förslaget om begränsningar av strejkrätten har klubbats av riksdagen. Den nya lagen börjar gälla den 1 augusti. Då blir det svårare att ta till strejkvapnet mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal.
Den utdragna konflikten i Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundet strejkade för att få till ett kollektivavtal, har nu fått effekter …

...

Farligt kvartsdamm sprids vid Förbifarten-bygget

Flera inspektioner av Förbifart Stockholm under våren visar stora brister i hanteringen av kvarts. I slutet av maj såg Arbetsmiljöverkets inspektörer hur en ”stor kaskad av damm” spreds på byggarbetsplatsen vid trafikplats Akalla.

I ett inspektionsmeddelande noterar …

...

Ytterligare stämning om restid

Målareförbundet har lämnat in ytterligare en stämning till Arbetsdomstolen gällande en målare som de hävdar har rätt till betald arbetstid till och från kunden där arbetet utförts.
De hänvisar till EU-rättens dom men också kollektivavtalet för målare.
Den stämningsansökan som lämnats in riktar sig dels till firman som de kräver …

...

Enkät: Svårt att få ut lärlingar i arbetslivet

Det finns stora problem med att få anställning som lärling på flera håll i landet. Det visar en sammanställning av den enkät som Målarnas Facktidning nyligen gjort.
Samtliga yrkesutbildningsansvariga inom Målareförbundets avdelningar har svarat på frågorna.
I mars gjorde Målarnas Facktidning en rundringning till de yrkesutbildningsansvariga inom förbundet.
Ett antal frågor …

...

Mikael fick inget jobb – tvingades flytta hem

Mikael tog lån för att utbilda sig till målare. Men när han behövde lärlingsplats tog det stopp. Efter några månader blev han både arbetslös och bostadslös.
– Det sägs att branschen behöver målare, men så verkar det inte vara, konstaterar han.
Mikael Cassegård i Varberg är 46 år. Han hade …

...

Ida inspirerar andra: ”Du kan också göra det här”

Ida Lindgren-Hawée säger så här om att hon är aktiv i facket:
– Varför ska jag pröjsa för något om jag inte är med och gör min röst hörd?
Hon var en av kvinnorna som träffades när Målareförbundet och Elektrikerförbundet höll en gemensam nätverksträff i Solna.
På träffen i avdelning 1 lärde …

...

Colorama växer med Svenska Färghusgruppen

Från 1 januari nästa år införlivas Svenska Färghusgruppens butiker i Colorama.
Det innebär en ökning från 158 till 173 butiker vilket gör Colorama till den största oberoende färghandelskedjan i Norden.
Colorama omsätter i dag cirka 2,65 miljarder svenska kronor per år varav ungefär hälften utgörs av försäljning till den professionella …

...

Förare omkom när grävmaskin föll över stup

En man i 45-årsåldern miste sitt liv i förra veckan när han utförde arbete med en grävmaskin. Fordonet föll över en kant och rasade mellan 15 och 20 meter.
Det var i måndags förra veckan, den 3 juni, som en man avled när en arbetsplatsolycka inträffade i Långaryd i Hylte …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o LO Mediehus - Box 826 - 101 36 Stockholm

Om Kakor