Lördagen den 17 november 2018

← Senaste numret • 8 2018

Målarnas Facktidning nr 8 - 2018
Klicka på bilden

"Lyssna på medlemmarna - inga inskränkningar i strejkrätten"

DEBATT+REPLIK: "Lyssna på medlemmarna - inga inskränkningar i strejkrätten"

DEBATT + SLUTREPLIK "Vi anser att inskränkningen av strejkrätten endast tjänar till att försvaga den fackliga styrkan. Uppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv, som ni har skrivit under, visar på en undfallenhet mot Svenskt Näringsliv och är inte förankrad hos medlemmarna", skriver debattörerna.

 

Förbundsordförande Mikael Johansson ger sitt svar i en slutreplik.

  • Bild: Pixabay

DEBATT+REPLIK: ”Lyssna på medlemmarna – inga inskränkningar i strejkrätten”

Åsikter

DEBATT + SLUTREPLIK


(Mikael Johanssons slutreplik finns att läsa längre ned i artikeln.)
LÄS ÄVEN: DEBATT + REPLIK: ”Vem företräder du, Mikael Johansson?”
DEBATTINLÄGG:


Hej Mikael


Tyvärr så blev vår rubrik ersatt av en annan. Den rubrik vi skickade in löd ”Lyssna på medlemmarna – inga inskränkningar i strejkrätten.”


Vi ifrågasatte ditt och förbundsstyrelsens agerande i den specifika frågan gällande strejkrätten i vår insändare i Målarnas facktidning. Vi uppmanade er att lyssna på medlemmarna, eftersom tre avdelningar av nio har antagit uttalanden med ”inga inskränkningar i strejkrätten” som gemensam nämnare.


Det är de spontana uttryck för medlemmarnas vilja som finns, trots att frågan inte har varit uppe för diskussion på något organiserat sätt. Vi anser att inskränkningen av strejkrätten endast tjänar till att försvaga den fackliga styrkan. Uppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv, som ni har skrivit under, visar på en undfallenhet mot Svenskt Näringsliv och är inte förankrad hos medlemmarna.


Den öppnar upp för avtalshoppning, att företag försöker välja det avtal som är billigast när två fack agerar på samma arbetsplats. Uppgörelsen innebär också en utvidgning av fredsplikten vilket försvårar stridsåtgärder för att efterleva avtalsbrott. Det öppnar även upp för gula fackföreningar som skapas av arbetsgivaren, på företag där det saknas kollektivavtal.


Hittills har LO-ledningen viftat bort sådan kritik, men alla som var med på nittiotalet vet att när konjunkturen vänder nedåt ändras maktbalansen på arbetsmarknaden till de stora företagens fördel.


De kommer att använda lagarna med sina advokater och pengar till att försöka pressa ner lönekostnader och arbetsvillkor. Då behöver vi solidariteten och strejkrätten.


Ur ditt svar uppkommer nya frågor; om du måste välja mellan att lyssna på medlemmarnas uppmaning: Inga inskränkningar i strejkrätten eller LO:s uppfattning att göra upp med motparten, vad väljer du och hur motiverar du det?


Alla förbund är för övrigt inte för uppgörelsen, Journalistförbundet i TCO har inte skrivit på.


I din avslutande mening skriver du att: ”hotet mot vår rätt att gå i konflikt inte kommer inifrån, utan måste sökas på annat håll.” Vi vill veta vad du menar, varifrån kommer hotet?


Att göra upp med Svenskt näringsliv bara för att de ska få det lättare att trycka ner andra kämpande demokratiska fackförbund som inte har något otalt med oss i Målareförbundet rimmar illa med den fackliga solidariteten och är en skamfläck på våra gamla fanor, där det ofta står en för alla, alla för en.


Men det finns hopp! Än är det inte försent att tvätta bort den fläcken och ändra detta dåligt förankrade beslut. Gör vi det kan vi räta på våra ryggar och stolt säga; vi är ett av de minsta förbunden, men vi står upp för våra ideal.


En för alla, alla för en!


Magnus Söderström, ledamot styrelsen avd. 3


Börje Carlsson, ledamot styrelsen sektion 4 avd. 3


Finn Ternrud, suppleant repskapet avd. 3


Mika Svedby, ledamot styrelsen avd. 3


Arash Jabbari, ledamot styrelsen avd. 3


Adam Johansson, ledamot styrelsen sektion 4 avd. 3


Anna Ekman, ledamot styrelsen avd. 3 samt ordförande sektion 4 avd. 3


Tobias Ekman, medlem avd. 3


Milan Ostovic, medlem avd. 3


Axel Erickson, medlem avd. 3


Reine Andersson, suppleant sektion 4 avd. 3


Amelie Slobo, ledamot styrelsen sektion 4 avd. 3
LÄS ÄVEN: Fack och arbetsgivare överens om inskränkningar i strejkrätten
REPLIK:


Som jag svarade i min förra replik på debattartikeln om strejkrätten, är Målareförbundets uppfattning att dagens konfliktregler balanserar makten mellan arbete och kapital på ett bra sätt. Detta är alltjämt vår uppfattning.


Jag påpekade även att den överenskommelse vi gjort med Svenskt Näringsliv är riktad mot strejkrättsutredningen för att säkerställa våra möjligheter att gå i konflikt för att träffa kollektivavtal, samt säkerställa sympatiåtgärder och indrivningsblockader.


Det kan inte rimligen vara så att författarna som bevisligen intresserar sig för konfliktreglerna och maktbalansen på svensk arbetsmarknad, kan vara ovetandes om varifrån hoten mot vår konflikträtt kommer.


Till den kretsen hör, förutom borgerliga partier, starka krafter i Svenskt Näringsliv. Det är inte många månader sedan t. ex. Liberalernas partiledare kallade oss i 6F-förbunden för militanta, och vårt sätt att använda konfliktvapnet för ett otyg.


Förvisso omdömen som jag delvis vant mig vid att höra från våra meningsmotståndare. ”Undfallenhet” som ni tillskriver oss är däremot något nytt, men det får stå för er.


Som förbundsordförande och ledamot av LO-styrelsen, har jag ansvar och skyldighet att företräda såväl förbundets som LO:s medlemmar. Författarna tycks dock mena att uppdraget med självklarhet även skall inkludera andra till LO icke anslutna fackförbund verksamma på LO:s avtalsområden; något som faller på sin egen orimlighet.


Mikael Johansson,

FörbundsordförandeMaila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2018-11-07 10:00


Mer Åsikter

Mikael Johansson: ”Det får inte råda tankeförbud”

LEDARE ”Så länge allas löneökningar skall räknas i procent, kommer de grupper som ...

Dikten som hyllar skyddsombudet

Det kom en dikt till redaktionen. Mats Hammarlund är pensionerad timmerman och skriver o...

Helena Forsberg: ”Fira och stöd ditt skyddsombud”

”Om ett skyddsombud inte vågar genomföra sitt uppdrag är det illavarslande för alla...

Stefan Johansson: ”Vem är vinnaren?”

KRÖNIKA ”Vi behöver fler personer som kan arbeta i Sverige, för att detta ska fung...

REPLIK: ”Hotet mot konflikträtten kommer inte inifrån”

REPLIK I artikeln ställer författarna den ”retoriska” frågan vem jag företräder? Jag ant...

Viktiga val både i politik och privatliv

REDAKTÖR’N ”Så här efter valet må de vara kaos i den nationella politiken me...

Mikael Johansson: ”Vem tar vem?”

LEDARE ”Det vi ser är ett spel för galleriet. Risken är uppenbar att det slår till...

Ulf Lundén: ”En av årets viktigaste böcker”

KULTUR Föreningen Arbetarskrivare publicerar sin 11:e antologi. Den heter ”Jag har tänkt...

Helena Forsberg: ”Vad vill ni?”

REDAKTÖR’N ”Det gör mig så glad att de förstår att valet är viktigt och att ...

”Bygg bostäder så vanligt folk kan bo och leva i trygghet!”

DEBATT ”Är det inte dags att vi får ett krav på större samhällsansvar på kommunern...

Nyheter

SCA döms till företagsbot efter att arbetstagare fick fingertoppar avskurna

Händelsen i fråga inträffade hösten 2014. En arbetstagare stod vid tillfället vid en rullmaskin. På maskinen fanns en skada som medförde att papperet som skulle rullas upp ibland fastnade och behövde åtgärdas.
Arbetstagaren arbetade med att dra in papperet i maskinen. På maskinen finns roterande knivar.
Vid åtgärden kom papperet att …

...

Transports lyxresa kostade medlemmarna 600 000 kronor

Transports fackliga företrädare flög business class och bodde på lyxhotell under konferensresan till Singapore, skriver Aftonbladet.
Aftonbladet uppmärksammar en av Transports konferensresor, som kostade medlemmarna cirka 600 000 kronor. Under resan, som gick till Singapore i oktober, flög samtliga tolv företrädare i business …

...

Nöjda medlemmar hos a-kassan

Arbetslösa medlemmar i Byggnads a-kassa som även omfattar Målarnas medlemmar är mycket nöjda med sin a-kassa. Det visar den senaste kundnöjdhetsundersökningen som a-kassornas samorganisation Sveriges a-kassor låtit göra.
Vartannat år tar Sveriges a-kassor hjälp av marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo för att genomföra en undersökning bland landets arbetslösa medlemmar. Den senaste mätningen …

...

A-kassorna behandlar arbetslösa olika

En rapport från Riksrevisionen visar att det finns betydande skillnader i hur ofta arbetssökande får sanktioner eller indragen ersättning.
För att få a-kassa ska arbetslösa visa att de aktivt söker jobb eller deltar i andra aktiviteter, detta genom att lämna in aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen. Om det inte görs meddelar myndigheten …

...

Byggbolag startar lärlingsprogram för kvinnor

Det finns för få kvinnor i byggbranschen. Det tycker Skanska, JM och Ikano bostad, som alla startat ett varsitt lärlingsprogram exklusivt riktade till kvinnor. Detta skriver Byggnadsarbetaren.
Ikano bostad var först ut med sitt snickerilärlingsprogram Hentverkarna, som startade i oktober förra året. I …

...

Allt fler nekas ersättning från Försäkringskassan

Antalet ärenden hos LO-TCO rättsskydd som avser Försäkringskassans avslag ökar.
Ökningen av sjukförsäkringsärenden för rättsskyddet tog fart i början av 2017 för att sedan stadigt öka. Rättsskyddets bedömning är att det är regeringens mål om nio sjukdagar i genomsnitt som har styrt utvecklingen.
Målet på ett sjukpenningtal på nio dagar fastställdes …

...

Utförsäkrad trots läkarintyg om operation

Trots att Försäkringskassan har godkänt Lars Ekmans skada som en arbetsolycka får han inte längre ersättning från Försäkringskassan och Afa. Läkaren intygar att han kommer att bli fullt återställd – men enligt myndigheten tar det för lång tid.
Lars Ekman halkade i januari på en isfläck täckt av pudersnö utanför …

...

Facken tar strid för att förbättra försäkringarna

LO har sagt upp förhandlingsordningen om avtalsförsäkringar med Svenskt Näringsliv – efter flera försök att få till förbättringar kring pension och sjukförsäkringar.
Sedan 2013 har arbetsgivare och fack förhandlat kring försäkringsfrågor på ett överenskommet sätt, enligt den nuvarande förhandlingsordningen. Syftet med den rådande ordningen har varit att lösa snåriga försäkringsfrågor …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor