Målareförbundet yrkar att företaget utbetalar sammanlagt 571 527 kronor till de fem målarna. Det rör sig om för låg timpenning, ej utbetald helglön, övertidslön, traktamente, reskostnadsersättning, semesterersättning samt väntetidsersättning.

Eftersom semesterersättning inte betalats ut hävdar Målareförbundet brott mot semesterlagen och att bolaget ska betala skadestånd.

Ekholmens puts & måleri FS AB har hängavtal med Målareförbundet avseende kollektivavtal för måleriyrket. Under tiden målarna som förekommer i stämningsansökan arbetade heltid åt företaget hade de en timpenning på 130, 140 respektive 150 kronor.

Enligt gällande kollektivavtal var minimilönen för de olika perioderna 159 kronor och 163 kronor. Förutom låg timpenning har målarna vissa månader inte fått någon lön alls.

Det framgår av stämningsansökan att en av målarna arbetade 200 timmar under januari 2017 utan att få någon lön. En annan av målarna fick ingen lön för december 2016.

Genom att företaget inte betalat ut lönen har det gjorts sig skyldig att betala väntetidsersättning enligt gällande kollektivavtal. Det hävdar Målareförbundet i den stämningsansökan som gjorts till Arbetsdomstolen.

Dessa fordringar har förhandlats med bolaget och avslutats i oenighet. Det framgår att företaget hävdat att ett annat bolag är arbetsgivare.

Lönefordringarna ligger så långt tillbaka i tiden som 2016 till januari 2017. I september 2017 lämnade Målareförbundet med hjälp av LO-TCO Rättsskydd in sin stämningsansökan.

– I ett av målen kom en så kallad tredskodom i oktober 2017 då företaget inte infann sig i domstolen, säger Jan Staaf ombudsman på Målareförbundet.

Inom utsatt tid återvann företagets jurist domen. På grund av olika omständigheter har det sedan dragit ut på tiden och först den 29 och 30 januari 2019 är det dags för huvudförhandling.

Ekholmens puts & måleri är idag avregistrerat av skattemyndigheten på grund av bristande redovisning eller betalning.