• Målareförbundet lägger fyra miljoner kronor på extra utbildningsinsatser utöver de utbildningar som träffas av kollektivavtal och förtroendemannalagen. Foto: Helena Forsberg

  • Utbildningen samlar både medbestämmandeombud och skyddsombud som i större utsträckning ska samarbeta i det fackliga på arbetsplatserna. Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

Målareförbundet satsar stort på arbetsplatsorganisationerna. De förtroendevalda vi träffar i Luleå har kommit för att vara med på den andra delen i vidareutbildningen.

Ombudsman Jan-Crister Riggo berättar att de har 50 medbestämmandeombud och skyddsombud på 900 medlemmar i avdelning 5. Klubbverksamheten har varit svårare att få att fungera när målarna är så utspridda, men med stolthet i rösten säger han:

– Vi har förtroendevalda och medlemmar som ställer upp mangrant och med kort varsel. De kommer på möten, de tvekar inte att strejka i ett avtalslöst tillstånd och de ställer upp i valrörelsen.

LÄS ÄVEN: Målet: Minst 50 nya skyddsombud

Målareförbundet lägger fyra miljoner kronor på extra utbildningsinsatser utöver de utbildningar som träffas av kollektivavtal och förtroendemannalagen.

Medbestämmandeombud (MB) och skyddsombud (SO) utbildas samtidigt och det finns en tanke bakom:

– Vi ska vara en arbetsplatsorganisation och de förtroendevalda ska känna ”jag är en del av något större”, säger Conny Andersson ombudsman på förbundskontoret.

Målareförbundet står för branschkunskapen medan de tagit hjälp av Runö folkhögskola för pedagogik och upplägg att utbilda 600 förtroendevalda fram till år 2020.

De ska stärkas i sin roll och sitt uppdrag. Bli ambassadörer för kollektivavtalet och kunna förklara avtal och fackliga frågor ute på arbetsplatserna.

– Det är viktigt att medlemmarna förstår hur en klok idé på arbetsplatsen leder till förbättringar i kollektivavtalet, men varför det kan ta lite tid, säger Conny Andersson.

LÄS ÄVEN: Mikael Johansson: ”Utbildning är nyckeln till framtiden”

Gänget i Luleå träffades i våras för steg ett i utbildningen och har nu samlats för fortsättningen. Angela Osorio från Runö folkhögskola leder diskussionerna framåt. Pedagogiken går ut på att utbyta tankar och erfarenheter.

När tidningen kommer på besök är ämnet genus och normer. Efter att gemensamt ha listat hur en man respektive kvinna förväntas vara enligt normen och hur det påverkar samhället och arbetsplatserna ruskade en av deltagarna på huvudet och sa:

”Jag känner inte igen mig i normen.”

Likabehandling avseende kön, etnicitet och sexuell läggning är en röd tråd i andra delen av vidareutbildningen av förtroendevalda. Dåliga normer och attityden på arbetsplatserna är ett problem som fackets förtroendevalda måste vara kunniga i att bemöta och vara med och förändra.

För en målare som är van att arbeta fysiskt kan det bli jobbigt att sitta i en konferenslokal men samtalen bryts av med praktiska övningar. Det uppskattar flera av deltagarna.

Utbildningen pågår två dagar och på kvällen får de förtroendevalda möjlighet att umgås över en bit mat, det är en viktig del för målare som annars är spridda och inte möts på arbetsplatsen.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se