Lördagen den 17 november 2018

← Senaste numret • 8 2018

Målarnas Facktidning nr 8 - 2018
Klicka på bilden

"Lyssna på medlemmarna - inga inskränkningar i strejkrätten"

DEBATT+REPLIK: "Lyssna på medlemmarna - inga inskränkningar i strejkrätten"

DEBATT + SLUTREPLIK "Vi anser att inskränkningen av strejkrätten endast tjänar till att försvaga den fackliga styrkan. Uppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv, som ni har skrivit under, visar på en undfallenhet mot Svenskt Näringsliv och är inte förankrad hos medlemmarna", skriver debattörerna.

 

Förbundsordförande Mikael Johansson ger sitt svar i en slutreplik.

  • Foto: Tomas Nyberg

Mikael Johansson: ”Det får inte råda tankeförbud”

Åsikter

LEDARE


”Så länge allas löneökningar skall räknas i procent, kommer de grupper som tjänar sämst hela tiden att halka efter övriga grupper i kronor räknat”, skriver förbundsordförande Mikael Johansson.


Under drygt två decennier har fack och arbetsgivare inom industrin genom industriavtalet normerat löneökningarna i Sverige. Ofta får vi höra att det är just industriavtalet som möjliggjort förändringen från höginflationsekonomi till den låginflationsekonomi som vi idag tar för given, och som ensamt står som garant för att inte Sverige kastas in i ett okontrollerbart kaos.


Enligt min uppfattning är det en alldeles för enkel förklaring, som bortser från andra samhällsförändringar före och under perioden. Dessutom är uppfattningen farlig i så motto att den står i vägen för sunt ifrågasättande och önskvärda och nödvändiga förändringar.


LÄS ÄVEN: Högre löner kan flytta arbetskraften dit den behövs mest


Sant är att under den tid som industriavtalet verkat så har de flesta av landets löntagare fått erfara att även små löneökningar ger mer i plånboken eftersom priserna inte ökar lika snabbt. Detta beskriver vi som reallöneökningar. Det är också sant att klyftorna mellan arbetare och tjänstemän, mellan kvinnor och män, och mellan arbetare och maktelit har ökat dramatiskt under samma period.


Det var just denna utveckling som gjorde att LO enades om att anta långsiktiga mål för var vi vill vara år 2028. Dessa mål adresserar, förutom att vi skall slå vakt om reallöneökningar, även en ambition att minska klyftorna, och ett försvar av den solidariska lönepolitiken som länge varit ett riktmärke för LO-förbunden.


När Målareförbundet tillsammans med våra kollegor i Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, och Seko (6F) tittar på framkomliga strategier för att nå de långsiktiga målen, så ser vi att industriavtalet i sin nuvarande tappning inte förmår att hantera relativlöneförändringar tillräckligt effektivt.


Enkelt uttryckt; så länge allas löneökningar skall räknas i procent, kommer de grupper som tjänar sämst hela tiden att halka efter övriga grupper i kronor räknat. Ännu mer allvarligt är att många LO-förbund under den gångna perioden sett sig nödsakade att gå med på försämringar i avtalen för att kunna leverera löneökningar i nivå med de krontal som kännetecknar LO-samordningen.


LÄS ÄVEN: Rapport från 6F: Låga löner ger inte fler jobb


Inom ramen för vårt 6F-samarbete har vi därför tagit initiativ till en omfattande utredning om hur den framtida lönebildningen bör se ut för att kunna möta framtidens utmaningar. För detta har vi fått en hel del kritik från både arbetsgivare och fackliga kamrater.


En vanlig invändning är att om lågavlönade skall få lika mycket som vi andra i kronor, leder detta till kompensationskrav från andra som räknar löneökningar i procent, vilket leder till en löne- och priskarusell liknande den före 90-tals krisen.


Jag är mer optimistisk, och tror att det går att bygga vår framtida samordning utan missunnsamhet mot de grupper som har det sämst.


Invändningar mot den nuvarande ordningen ska inte mötas med domedagsprofetior. Om parterna inom industrin skall vara med och normera lönerna för nära 5 miljoner löntagare, så måste de – precis som vi försöker göra – presentera en trovärdig strategi för framtidens utmaningar.


Det får inte råda något tankeförbud kring alternativen till dagens industriavtal.


Mikael Johansson,

Förbundsordförande

mikael.johansson@malarefrbundet.se



Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2018-11-06 10:00


Mer Åsikter

DEBATT+REPLIK: ”Lyssna på medlemmarna – inga inskränkningar i strejkrätten”

DEBATT + SLUTREPLIK (Mikael Johanssons slutreplik finns att läsa längre ned i artikeln.)...

Dikten som hyllar skyddsombudet

Det kom en dikt till redaktionen. Mats Hammarlund är pensionerad timmerman och skriver o...

Helena Forsberg: ”Fira och stöd ditt skyddsombud”

”Om ett skyddsombud inte vågar genomföra sitt uppdrag är det illavarslande för alla...

Stefan Johansson: ”Vem är vinnaren?”

KRÖNIKA ”Vi behöver fler personer som kan arbeta i Sverige, för att detta ska fung...

REPLIK: ”Hotet mot konflikträtten kommer inte inifrån”

REPLIK I artikeln ställer författarna den ”retoriska” frågan vem jag företräder? Jag ant...

Viktiga val både i politik och privatliv

REDAKTÖR’N ”Så här efter valet må de vara kaos i den nationella politiken me...

Mikael Johansson: ”Vem tar vem?”

LEDARE ”Det vi ser är ett spel för galleriet. Risken är uppenbar att det slår till...

Ulf Lundén: ”En av årets viktigaste böcker”

KULTUR Föreningen Arbetarskrivare publicerar sin 11:e antologi. Den heter ”Jag har tänkt...

Helena Forsberg: ”Vad vill ni?”

REDAKTÖR’N ”Det gör mig så glad att de förstår att valet är viktigt och att ...

”Bygg bostäder så vanligt folk kan bo och leva i trygghet!”

DEBATT ”Är det inte dags att vi får ett krav på större samhällsansvar på kommunern...

Nyheter

SCA döms till företagsbot efter att arbetstagare fick fingertoppar avskurna

Händelsen i fråga inträffade hösten 2014. En arbetstagare stod vid tillfället vid en rullmaskin. På maskinen fanns en skada som medförde att papperet som skulle rullas upp ibland fastnade och behövde åtgärdas.
Arbetstagaren arbetade med att dra in papperet i maskinen. På maskinen finns roterande knivar.
Vid åtgärden kom papperet att …

...

Transports lyxresa kostade medlemmarna 600 000 kronor

Transports fackliga företrädare flög business class och bodde på lyxhotell under konferensresan till Singapore, skriver Aftonbladet.
Aftonbladet uppmärksammar en av Transports konferensresor, som kostade medlemmarna cirka 600 000 kronor. Under resan, som gick till Singapore i oktober, flög samtliga tolv företrädare i business …

...

Nöjda medlemmar hos a-kassan

Arbetslösa medlemmar i Byggnads a-kassa som även omfattar Målarnas medlemmar är mycket nöjda med sin a-kassa. Det visar den senaste kundnöjdhetsundersökningen som a-kassornas samorganisation Sveriges a-kassor låtit göra.
Vartannat år tar Sveriges a-kassor hjälp av marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo för att genomföra en undersökning bland landets arbetslösa medlemmar. Den senaste mätningen …

...

A-kassorna behandlar arbetslösa olika

En rapport från Riksrevisionen visar att det finns betydande skillnader i hur ofta arbetssökande får sanktioner eller indragen ersättning.
För att få a-kassa ska arbetslösa visa att de aktivt söker jobb eller deltar i andra aktiviteter, detta genom att lämna in aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen. Om det inte görs meddelar myndigheten …

...

Byggbolag startar lärlingsprogram för kvinnor

Det finns för få kvinnor i byggbranschen. Det tycker Skanska, JM och Ikano bostad, som alla startat ett varsitt lärlingsprogram exklusivt riktade till kvinnor. Detta skriver Byggnadsarbetaren.
Ikano bostad var först ut med sitt snickerilärlingsprogram Hentverkarna, som startade i oktober förra året. I …

...

Allt fler nekas ersättning från Försäkringskassan

Antalet ärenden hos LO-TCO rättsskydd som avser Försäkringskassans avslag ökar.
Ökningen av sjukförsäkringsärenden för rättsskyddet tog fart i början av 2017 för att sedan stadigt öka. Rättsskyddets bedömning är att det är regeringens mål om nio sjukdagar i genomsnitt som har styrt utvecklingen.
Målet på ett sjukpenningtal på nio dagar fastställdes …

...

Utförsäkrad trots läkarintyg om operation

Trots att Försäkringskassan har godkänt Lars Ekmans skada som en arbetsolycka får han inte längre ersättning från Försäkringskassan och Afa. Läkaren intygar att han kommer att bli fullt återställd – men enligt myndigheten tar det för lång tid.
Lars Ekman halkade i januari på en isfläck täckt av pudersnö utanför …

...

Facken tar strid för att förbättra försäkringarna

LO har sagt upp förhandlingsordningen om avtalsförsäkringar med Svenskt Näringsliv – efter flera försök att få till förbättringar kring pension och sjukförsäkringar.
Sedan 2013 har arbetsgivare och fack förhandlat kring försäkringsfrågor på ett överenskommet sätt, enligt den nuvarande förhandlingsordningen. Syftet med den rådande ordningen har varit att lösa snåriga försäkringsfrågor …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor