Så är den här, tidpunkten för årets sista ledare i facktidningen, ett bra tillfälle att reflektera över året som varit. Att det inte skulle bli alldeles enkelt att bilda regering efter valet var ganska förväntat utifrån de ståndpunkter som partierna intog före valet.

Att frågan skulle vara öppen ända till december, var dock något oväntat.

Jag pratade med många medlemmar i valrörelsen som upplevde att det inte var någon skillnad mellan de olika partierna. Vi hade många bra samtal, som faktiskt ändå utmynnade i insikten om att det finns stora skillnader mellan politiska partier när det kommer till frågor som berör arbetsmarknaden.

Särskilt glädjande är att se att allt fler lackerare går med i vårt förbund.

Mikael Johansson

Vi har en politisk höger, dit jag alltid har räknat SD, som har samma svar på framtidens utmaningar – nämligen privatisering, sänkta skatter, sänkta lägstalöner, samt försämrad a-kassan, sjukförsäkring och anställningsskydd.

Det enda denna höger majoritet hittills lyckats med är att rösta bort regeringen Löfven, och att utse en talman. Efter denna uppvisning i enighet och förbrödring har det varit minst sagt klent med samförståndet.

Nästa omröstning om statsminister och regeringsbildare är utsatt till den 5 december. Det blir allt mer uppenbart att bara säga nej till alla alternativ inte kommer att fungera. Under tiden leder Stefan Löfven landet i en övergångsregering, utan att kunna driva socialdemokratisk reformpolitik.

För Målareförbundet har 2018 varit ett bra år. När vi 2015 antog vårt nuvarande handlingsprogram så satte vi upp flera ambitiösa mål, bland annat att vi skulle vara 15 000 medlemmar 2020. Vi kan konstatera att vi är på god väg att nå vårt mål.

Under 2017 fick förbundet drygt 1 400 nya medlemmar. Hittills i år är siffran drygt 1 200. Särskilt glädjande är att se att allt fler lackerare går med i vårt förbund.

Genom att fokusera på medlemmarna, såväl de befintliga som nya, når vi resultat.

Mikael Johansson

Men inget fackförbund kan ta sina medlemmar för givna. Därför ser jag medlemsökningen som ett kvitto på det arbete som våra förtroendevalda och anställda gör varje dag runt på våra arbetsplatser.

Genom att fokusera på medlemmarna, såväl de befintliga som nya, når vi resultat. Detta har lett till att Målareförbundet för tredje året i rad ökar vårt medlemsantal, något som få LO-förbund lyckats med.

Det gör mig både stolt och ödmjuk, och jag känner stor tillförsikt om att vi kan fortsätta detta arbete även under 2019.

Avslutningsvis vill jag önska dig och din familj en riktigt God Jul & gott nytt år.