• Bild: Pixabay

Arbetsmiljöverket uppmärksammade vid en inspektion på en byggarbetsplats i Rättvik att det saknades fallskydd. Det ansvariga företaget Miljönären måleri entreprenad AB har ålagts att betala en sanktionsavgift.

Arbetsmiljöverket skriver i sitt beslut: ”Ni har i egenskap av arbetsgivare brutit mot 92 a § AFS 1999:3 genom att ni inte har sett till att fallskydd fanns där arbete utfördes och fallhöjden var två meter eller mer. Ni ska därför betala en sanktionsavgift.”

LÄS ÄVEN: Miljönären-tvisten löst – inte okej att dumpa löner

Sanktionsavgiftens storlek är i proportion till hur stort företaget är. Då Miljönären enligt uppgift vid tillfället hade 34 anställda blir beloppet som ska betalas 63 700 kronor.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se