• Bild: Pixabay

Händelsen i fråga inträffade hösten 2014. En arbetstagare stod vid tillfället vid en rullmaskin. På maskinen fanns en skada som medförde att papperet som skulle rullas upp ibland fastnade och behövde åtgärdas.

Arbetstagaren arbetade med att dra in papperet i maskinen. På maskinen finns roterande knivar.

Vid åtgärden kom papperet att vecka sig, och när arbetstagaren skulle åtgärda problemet kom fingrarna på hennes ena hand i kontakt med en av de roterande knivarna, varvid två fingertoppar skars av.

LÄS ÄVEN: Olycka med kapsåg – praktikantens fingrar sågades av

Åklagaren menar att SCA Obbola av oaktsamhet orsakat arbetstagaren kroppsskadan.

Hade ansvarig företrädare för bolaget regelbundet låtit undersöka arbetsförhållandena och bedömt vilka risker som fanns hade olyckan sannolikt inte inträffat.

SCA Obbola i Umeå åläggs att betala en företagsbot på 200 000 kronor.

Anna Norling

anna.norling@mittmedia.se