Jan-Crister Riggo och Lars Ekman kan förstå när en skada eller sjukdom gör att man inte kan komma tillbaka till sitt jobb att man då ska söka annat jobb, men inte när prognosen är god för att bli fullt återställd.

  • Jan-Crister Riggo och Lars Ekman kan förstå när en skada eller sjukdom gör att man inte kan komma tillbaka till sitt jobb att man då ska söka annat jobb, men inte när prognosen är god för att bli fullt återställd. Foto: Helena Forsberg

  • – Jag tvingas söka jobb trots att jag är anställd och vet att jag på sikt kommer kunna arbeta fullt ut som målare igen, säger Lars Ekman. Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

Trots att Försäkringskassan har godkänt Lars Ekmans skada som en arbetsolycka får han inte längre ersättning från Försäkringskassan och Afa. Läkaren intygar att han kommer att bli fullt återställd – men enligt myndigheten tar det för lång tid.

Lars Ekman halkade i januari på en isfläck täckt av pudersnö utanför hyreshuset i Gällivare där han arbetade. Han bröt fotleden, fick gips och blev sjukskriven Olyckan anmäldes som ett arbetsolycksfall. Försäkringskassan godkände hans sjukskrivning och Afa utbetalade 100 procent ersättning från Trygghetsförsäkringen arbetsskada (TFA).

Olyckan inträffade i januari och i maj var han tillbaks på sitt arbete. Till en början arbetade han två timmar per dag men efter två veckor testade han att arbeta fyra timmar per dag.

– I juli kände jag mig sämre och läkaren misstänkte komplikationer. Efter undersökningar konstaterades att läkningen upphört.

LÄS ÄVEN: Allt fler nekas ersättning från Försäkringskassan

Läkaren sjukskrev honom återigen på sex timmar per dag men intygar att efter operation och en läktid på sju månader kommer han att vara fullt återställd.

När han närmades sig dag 180 av sin sjukskrivning meddelade Försäkringskassan att den bedömer att han inte kan bli fullt arbetsför i sitt nuvarande yrke inom ett år och därför inte får mer ersättning utan ska söka annat arbete. 1 augusti var sista dagen med sjukpenning.

Regelverket säger att när du blir utslängd från Försäkringskassan stoppas också utbetalningarna från Afa. I Afas villkor står att man ska lämnas skadelös efter arbetsolyckor, och Målareförbundets ombudsman Jan-Crister Riggo ser problem med att inte Afas regelverk öppnas upp utan går hand i hand med Försäkringskassan.

– Systemet är förskräckligt. Att efter en godkänd arbetsplatsolycka bli utkastad ur försäkringssystemet och Afa trots att läkarintyget visar att efter operation och läketid kommer personen bli fullt återställd, säger Jan-Crister Riggo.

LÄS ÄVEN: Facken tar strid för att förbättra försäkringarna

Jan-Crister Riggo och Lars Ekman kan förstå när en skada eller sjukdom gör att man inte kan komma tillbaka till sitt jobb att man då ska söka annat jobb, men inte när prognosen är god för att bli fullt återställd.

– Han ska rehabiliteras tillbaks till måleriet, säger Jan-Crister Riggo.

Lars försöker nu i väntan på operation att jobba så mycket han klarar och har tillsammans med arbetsgivaren anpassat arbetsuppgifterna. Den tid han inte arbetstränar är han tjänstledig på grund av hälsoskäl och inskriven på Arbetsförmedlingen för att få ersättning från A-kassan.

– Jag tvingas söka jobb trots att jag är anställd och vet att jag på sikt kommer kunna arbeta fullt ut som målare igen, men min handledare på Arbetsförmedlingen är förstående.

Den röd-gröna regeringen tog bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen men samtidigt beslutades om åtgärder för att sänka sjuktalen. Följden har blivit att allt fler får avslag på sjukpenning från Försäkringskassan och istället hänvisas till Arbetsförmedlingen för att söka andra jobb när de varit sjukskrivna i 180 dagar och inte bedöms kunna gå tillbaks till sitt ordinarie arbete inom ett år.

Utförsäkrad och utan ersättning från Afa förlorar Lars 8 000 – 9 000 kronor i månaden.

– Jag tackar min lyckliga själ att jag sparat ihop en buffert. Det är den jag använder nu.

LÄS ÄVEN: I kamp mot stora drakar – Felix har slagits mot Försäkringskassan i arton år

Lars berättar om smärtan men framförallt om hur oron gör honom nedstämd och uppgiven och hur det påverkar inte bara honom utan också familjen. Hur han kan reagera på ett sätt och sedan må dåligt för att han betett sig illa.

– Jag har insett att det är lönlöst att överklaga Försäkringskassans beslut. De har följt sitt regelverk. Det är regelverket som är fel, säger Jan-Crister Riggo.

En sista utväg kan vara att kolla om någon annan är vållande och det går att driva den vägen.

Målareförbundet har under lång tid försökt få till förbättrade villkor i avtalsförsäkringarna så de bättre stämmer överens med hur det ser ut i samhället idag men utan framgång.

När nu LO sagt upp förhandlingsordningen med Svenskt näringsliv hoppas Målareförbundet att det får arbetsgivarna till förhandlingsbordet.

Försäkringskassans rehabiliteringskedja

Under de första 90 dagarna som du är sjukskriven har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare.

Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.

Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det gäller inte om Försäkringskassan bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare före dag 366.

Då bedöms din arbetsförmåga i förhållande till ett arbete hos din arbetsgivare även efter dag 180. Det gäller inte heller om det kan anses oskäligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Avtalsförsäkringar

Arbetsmarknadens parter (LO, Svenskt näringsliv, PTK) har förhandlat fram avtalsförsäkringar som omfattar alla anställda på företag med kollektivavtal.

Afa heter bolaget som administrerar försäkringarna. Bolaget ägs av parterna.

Avtalsförsäkringar som omfattar målare:

→ Trygghetsförsäkring Arbetsskada (TFA)

→ Sjukförsäkring (AGS)

→ Föräldrapenningtillägg (FPT)

→ Försäkring om avgångsbidrag (AGB) vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

→ Försäkringar som övertar arbetsgivarens betalning av premier till tjänstepensionen då du tex är sjukskriven eller föräldraledig.