• Bild: Pixabay

Saxliften krockade med en travers och välte. Mannen som arbetade på saxliften föll närmare tio meter, ned på ett betonggolv. Nu frias två företag från ansvar för arbetsplatsolyckan, skriver Arbetet.

Det var i september 2016 som olyckan inträffade. En anställd på företaget El-Otto i Kungälv skadades allvarligt när han föll från en saxlift till följd av en kollision. Han överlevde fallet, men ådrog sig i fallet en fraktur på bäckenbenet, samt armbågsskador.

Åklagaren krävde att mannens arbetsgivare och företaget Lättklinkerbetong, som ansvarade för bygget, skulle betala företagsbot på 400 000 vardera för brustet arbetsmiljöansvar.

När boten överklagades till Uddevalla tingsrätt fick dock företagen rätt, och friades från ansvar. Rättens konstaterade att företagen gjort vad de kunnat för att förhindra olyckan.

LÄS ÄVEN: DEBATT: ”Att protestera mot ett såndant förslag är inte att vara illojal – det är en plikt”

Företagen hade genomfört riskanalyser och insett att det fanns risk för kollision. Därför hade man bestämt att traverserna inte fick köras samtidigt som arbete på hög höjd genomfördes. Dessutom fanns bestämmelser om att traversen inte fick köras förrän de båda företagens arbetsledare stämt av med varandra.

Domstolen menar att olyckan berodde på att en av Lättklinkerbetongs anställda inte inväntat klartecken innan han körde igång traversen.

”Att en arbetstagare på det sättet handlar i strid mot instruktioner och föreskrifter kan enligt tingsrättens mening inte anses vara något som bolagen haft att räkna med”, skriver domstolen.

Chris Smedbakken
chris.smedbakken@lomediehus.se