• Bild: Pixabay

Vid kongressen kommer som vanligt Nordsjöstipendiet och Svenska Målareförbundets kulturstipendium att delas ut. För första gången kommer även förbundets nyinrättade jämställdhetspris att delas ut. Finns någon lämplig kandidat i din närhet?

I Svenska Målareförbundets stadgar står att Målareförbundet vill medverka till en socialistisk samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati, präglad av jämlikhet och jämställdhet. Jämställdhet är en hjärtefråga för förbundet och i den andan har jämställdhetspriset inrättats.

LÄS ÄVEN: Vill du förändra och utveckla förbundet? Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen

Priset kan delas ut till en person, organisation eller aktör som bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, visar på nytänkande och långsiktighet, inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete och har engagemang och intresse för frågan. Jämställdhetspriset 2019 blir 25 000 kronor.

Avdelningarna runt om i landet uppmanas nu att hitta lämpliga kandidater och medlemmar kan vända sig till avdelningarna med förslag.

LÄS ÄVEN: Förbundsöverskridande samarbete för en mer jämställd bransch

Nordsjöstipendiet delas som vanligt ut till en lärling som visat yrkesskicklighet, fackligt intresse och god kamratskap. Nordsjöstipendiet var färgtillverkarens gåva till förbundet 1987 då det fyllde 100 år. En present som hålls levande och delas ut varje år.

Svenska Målareförbundets kulturstipendium delas ut vart fjärde år till en eller flera personer som utmärkt sig inom området kulturarbete av olika slag.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.