• Bild: Pixabay

DEBATT

”Enligt vår uppfattning agerar debattörerna illojalt mot förbundets stadgar och dess medlemmar. De agerar ohederligt och far med osanningar samt verkar genom sitt agerande företräda individer och organisationer utanför Svenska Målareförbundet”, skriver debattörerna.

Svenska Målareförbundet är en förening med medlemmar som sedan 1887 (1884 i Göteborg) med stor möda och kamp, oftast med framgång företrätt Sveriges målare och lackerare. Ibland med kamp och strejk, ibland med förhandlingar i enlighet med det som sedan 1938 kallas ”den svenska modellen”.

Förbundets uppdrag, dess regler och demokratiparagrafer finns beskrivet i förbundets stadgar (lagbok). Denna lagbok revideras av valda medlemmar från alla förbundets avdelningar vart fjärde år. Förbundets absoluta kärnuppgift är att företräda föreningens medlemmar.

Förbundet har lojalitetsförpliktelser gentemot övriga förbund och dess medlemmar inom LO, såsom elektriker, byggnadsarbetare och undersköterskor. Med andra ord; antingen är  man medlem i föreningen eller dess allierade, eller så är man inte det!

LÄS ÄVEN: DEBATT: ”Avdelning 2 Södras styrelse stödjer Mikael Johansson!”

Det är därför med häpnad vi läser två debattartiklar från våra ledamotskollegor inom avdelning tre väst, riktade mot vår förbundsordförande Mikael Johansson. I dessa artiklar påstås att Mikael Johansson svikit förbundets medlemmar, genom att tillsammans med övriga LO-förbund, SACO, och TCO undertecknat en uppgörelse med Svenskt Näringsliv gällande tillämpning av strejkrätten.

Det hänvisas som stöd för sveket, tre uttalanden gjorda av förbundsavdelningarna två, tre och sex.

Att göra hänvisning till dessa uttalanden som stöd för påståendet är, enligt vår uppfattning medvetet missvisande och ohederligt! Debattörerna vet att dessa uttalanden var riktade mot Sveriges politiker och inte Svenska Målareförbundets företrädare, något de helt medvetet valt bortse ifrån!

LÄS ÄVEN: DEBATT+SLUTREPLIK: ”Lyssna på medlemmarna – inga inskränkningar i strejkrätten”

Utöver det anser debattörerna att Sveriges målare och lackerare inte fått säga sitt om uppgörelsen samt att uppgörelsen inskränker strejkrätten för Svenska Målareförbundet. Även dessa påståenden är direkt falska!

Innan uppgörelsen skrevs under processades överenskommelsen i enlighet med förbundets demokratiska regler, fastställda i ovan beskriva stadgar. Uppgörelsen begränsar inte på något sätt Målareförbundets eller någon av dess allierades möjligheter att tillgripa stridsåtgärder.

Vidare framförs i den andra debattartikeln att Mikael Johansson borde tagit hänsyn till fackföreningar som valt stå utanför LO-familjen samt att uppgörelsen öppnar upp för ”avtalsshopping*”.

LO skapades 1889 för att kontroll på denna fråga. Det är därför LO som bestämmer vilket avtal som skall gälla på en arbetsplats och inte arbetsgivarna.

LÄS ÄVEN: DEBATT + REPLIK: ”Vem företräder du, Mikael Johansson?”

När det gäller tesen om att Målareförbundet borde ta hänsyn till andra föreningar, så är det enligt vår uppfattning en mycket enkel fråga att svara på! Antingen är man med i föreningen eller dess kamrater, eller så är man inte det!

Målareförbundets uppgift är att tillvarata sina medlemmars intressen, inte individer/icke medlemmar eller fackföreningar som valt att stå utanför förbundets familj. Svenska Målareförbundet har inget emot andra fackföreningar, men har de själva valt att stå utanför så står de också ensamma.

När det gäller fråga om avtalsshopping finner vi den risken som obefintlig, då själva syftet med LO som konfederation är avtalsmonopol, i vilket arbetsgivarna hårt och skoningslöst fråntas möjligheten att välja kollektivavtal.

LÄS ÄVEN: Förslag om begränsad strejkrätt på remiss

Avslutningsvis anser vi att debattörerna, som genom sitt förtroendeuppdrag är valda att företräda Målareförbundets medlemmar bör begrunda syftet med sitt uppdrag och vem de är valda att företräda. Enligt vår uppfattning agerar debattörerna illojalt mot förbundets stadgar och dess medlemmar.

De agerar ohederligt och far med osanningar samt verkar genom sitt agerande företräda individer och organisationer utanför Svenska Målareförbundet.

Vi som är valda till styrelser, sektioner och representantskap av förbundets medlemmar har som självklar uppgift att företräda dem och ingen annan.

Utifall det är svårt att svara på frågan vilka debattörerna är valda att företräda bör de enligt vår uppfattning, begrunda om de skall lämna sina förtroendeuppdrag och kanhända pröva sitt fackliga engagemang utanför Svenska Målareförbundet.

Vi står bakom vår förbundsordförande och förbundets medlemmar!

 

Ronny Johansson                                   Jan-Ove Berg

Ordförande, avdelning 3                         Sekreterare, styrelsen avdelning 3

Mikael Perisic                                         Johan Svedestad

Ledamot, styrelsen avdelning 3               Ledamot, styrelsen avdelning 3

Jonny Svensson                                      Jesper Jinesjö

Kassör, styrelsen avdelning 3                  1e Suppleant, styrelsen avdelning 3

Patric Avonds                                        Daniel Läth

2e Suppleant, styrelsen avdelning 3         Ordförande, sektion Göteborg

 

Felicia Rydberg                                      Håkan Falk

Representantskaps suppleant                   Revisor, avdelning 3

Klas Forsberg                                         Nisse Lindblom

Skyddsombud                                          Representantskapsledamot, avdelning 3

Paul Weis                                                Peter Göthberg

Ombudsman, avdelning 3                        Ombudsman, avdelning 3

Robert Marmorfors                               Glenn Spring

MB-ombud                                             MB-ombud

Tor-Erik Rydberg                                  Peter Strömberg

Representantskaps suppleant                   Revisor samt ledamot sektion 2

Günter Möhrpahl                                   Christer Marcusson

MB-ombud                                              Valberedningen, avdelning 3

Benny Axman                                         Anders Rapp

Skyddsombud                                          Styrelseledamot sektion 2

Andreas Adamsson                                Christian Adamsson

Styrelseledamot sektion 2                        Styrelseledamot sektion 2

* Avtalsshopping är ett begrepp som används för att beskriva när företag/arbetsgivarorganisation försöker välja det billigaste kollektivavtalet.