• Bild: Pixabay

Ett golv för lägsta timlön får inte vara ett kriterium vid upphandling av måleritjänster. Det fastslår Högsta förvaltningsdomstolen i en dom mot allmännyttan i Norrtälje, skriver Arbetsvärlden.

När Allmännyttan i Norrtälje kommun, Roslagsbostäder och Campus Roslagen skulle upphandla måleriarbeten satte de ett så kallat golvpris i anbudsförfarandet. Enligt detta skulle de inte acceptera bud där timarvodet för arbetarna var lägre än 350 kronor.

Men när upphandlingen var färdig överklagade ett av de förlorande företagen. Det slutade med att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dömde ut användandet av golvpriser. Domstolen ansåg nämligen att ett kriterium om lägsta timlön förhindrade upphandlingarnas priskonkurrens.

Beställarna tvingades därför göra om upphandlingen från början – en process som i skrivandets stund ännu inte är färdig.

LÄS ÄVEN: Kollektivavtal ett krav vid upphandlingar i Dalarna

Domen kan försvåra den fortsatta kampen mot lönedumpning och svart arbetskraft, i och med att den sätter riktlinjer för liknande ärenden i framtiden.

─ Det hade underlättat om domstolen kommit fram till en annan slutsats i det aktuella målet. Samtidigt var utslaget inte helt oväntat. Domen är viktig eftersom Högsta förvaltningsdomstolens domar är prejudicerande, säger Sveriges Kommuner och Landstings jurist Hampus Allerstrand till Arbetsvärlden.

Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand vill se en skärpning av lagen, som gör att den markerar tydligare för bra villkor i upphandlingar.

─ Lagstiftningen skulle kunna vara mer rigid i frågan om schysta villkor som ska ligga på kollektivavtalens nivå. Norrtälje kommun försökte lägga en bottenplatta på lägsta möjliga nivå och då åkte man på däng i domstolen för det. Det låter som om det är något fel på lagstiftningen, säger han till Arbetsvärlden.

Chris Smedbakken
christina.smedbakken@mittmedia.se