• Bild: Pixabay (Optimus Prime har inget med Brexit eller robotiseringen att göra)

Det råder brist på kvalificerad byggpersonal i Storbritannien, och Brexit befaras ställa till det ytterligare för branschen. Lösningen på problemet kan enligt de brittiska byggföretagen vara robotar, skriver NyTeknik.

Just nu byggs och renoveras en mycket stor mängd brittiska fastigheter av utlandsarbetande EU-medborgare. Antalet tillresta byggarbetare har dock redan börjat minska, och kvalificerad personal inom branschen har blivit en bristvara.

I och med Brexit (Storbritanniens planerade utträde ur EU) kan resterande byggarbetare från Östeuropa tvingas lämna landet. Ett sådant scenario riskerar att paralysera byggandet i hela Storbritannien.

LÄS ÄVEN: Smarta kläder varnar för fel arbetsställning

Men byggföretagen misströstar inte. De hoppas nämligen att den förlorade personalen ska kunna ersättas – av robotar. Detta visar en ny undersökning utförd av mjukvaruföretaget Altus Group.

I undersökningen har 400 brittiska byggföretag tillfrågats. Av dessa trodde 47 procent att robotar kommer att medföra ett paradigmskifte i branschen.

Globalt ligger snittet av samma siffra på 34 procent, vilket visar att den brittiska byggbranschen är mer positivt inställd till robotisering än de flesta andra länder.

– I och med att nettomigrationen från EU har minskat till sin lägsta nivå sedan 2012, samtidigt som vi har en rekordhög sysselsättningsnivå, så kämpar redan byggföretagen med att fylla vakanser och täcka upp kunskapsluckor. Så det är inte förvånande att brittiska byggbolag är mer öppna för omdanande tekniker – för att hålla uppe Storbritanniens byggande efter Brexit, säger Altus Groups chef Ian Wimpenny till Engineering & Technology.

Chris Smedbakken
christina.smedbakken@mittmedia.se