• Foto: Tomas Nyberg

Att en gruppering inom avdelning 3 kritiserat Målareförbundets ordförande i media och hur de agerat för att försvara strejkrätten har slagit en kil genom avdelningen. Styrelsen har efter en omröstning beslutat att den saknar förtroende för fyra av sina ledamöter.

I debattartiklarna som publicerats i Målarnas facktidning har tolv medlemmar, varav flertalet aktiva i avdelning 3 styrelse eller sektioner, kritiserat förbundsstyrelsen och ordförande Mikael Johansson för att förbundet ställt sig bakom den överenskommelse som gjorts mellan LO och Svenskt näringsliv.

Några av debattörerna har även intervjuats i Syndikalisternas tidning Arbetaren och Kommunistiska partiets Proletären. En av debattörerna har också talat på Strike back-nätverkets demonstration på Götaplatsen. Och två har även skrivit under en debattartikel i Kommunalarbetaren med sina namn och förbundstillhörighet där budskapet är att Vänsterpartiet är partiet för arbetare.

LÄS ÄVEN: DEBATT+REPLIK: ”Vem företräder du, Mikael Johansson?”

I debattartiklarna i Målarnas facktidning har de använt sig av uttalanden som gjorts av avdelning 2, 3 och 6 med budskapet ”rör inte vår strejkrätt” och tagit det som en intäkt för att förbundet och Mikael Johansson agerat i strid med medlemmarnas synpunkter.

– Dessa uttalanden gjordes innan överenskommelsen och riktar sig mot politiker. Att debattörerna tar språng från dessa är väldigt fult gjort, säger Jonny Svensson kassör i avdelningsstyrelsen och det skriver avdelning 3 och 2 om i nya debattartiklar.

Även i en intervju i Proletären omtalas avdelningarnas uttalanden som om de gjorts i protest mot LO:s uppgörelse, vilket inte stämmer. Där framför målarna också att de inte får säga sitt.

– Vi har inte direktdemokrati i Målareförbundet utan representativ demokrati vilket innebär att medlemmarna väljer styrelser som fattar besluten, säger Jonny Svensson.

– Vill man uttala sig och har dessa åsikter gör det, men inte i Målareförbundets namn. Det låter som målarna i Göteborg håller på att välta hela förbundet men de har ingen majoritet för sina uttalanden, säger Ronny Johansson, ordförande avdelning 3.

LÄS ÄVEN: DEBATT+REPLIK: ”Lyssna på medlemmarna – inga inskränkningar i strejkrätten”

Avdelning 3 kallade till ett extra styrelsemöte. Där beslutades att styrelsen saknar förtroende för Magnus Söderström, Mika Svedby, Arash Jabbari och Anna Ekman då de agerat illojalt mot förbundets medlemmar och stadgar.

– Mitt och andra förtroendevaldas uppdrag är att företräda Målareförbundets medlemmar, inte andra organisationer, säger Ronny Johansson och vänder sig mot att uttalandena har använts på flera ställen för att stödja en organisation utanför den egna.

– För vem försvarar de strejkrätten? LO försvarar strejkrätten för Målareförbundet alldeles utmärkt, säger Ronny Johansson.

Avdelningens ordförande är tydlig med att politikerna inte har med strejkrätten att göra men nu har LO gjort en överenskommelse som förbundsstyrelsen har ställt sig bakom och han säger att den tryggar strejkrätten för Målareförbundets medlemmar.

– Är det någon vi ska förhandla med så är det motparten, politikerna kan vi inte lita på. Det ser vi nu med den situation vi har efter valet.

Styrelsen har inte för avsikt att vidta ytterligare åtgärder i dagsläget, utan det är upp till de fyra hur de vill agera utifrån beslutet som tagits. På sikt blir det också en fråga för medlemmarna vid kommande årsmöte.

– Jag tycker de ska överväga om de ska verka i Målareförbundet om de inte är beredda att följa stadgarna, säger Ronny Johansson.

LÄS ÄVEN: DEBATT: ”Vi företräder Svenska Målareförbundets medlemmar! Vilka företräder debattörerna?”

Magnus Söderström anser att styrelsen tar på sig en roll för en hel grupp när man säger att de varit illojala när de använt sig av uttalandena i debattartiklar eftersom uttalandet togs av representantskapet.

– Det är ju hårklyverier. Är man emot inskränkningar i strejkrätten så är man, det spelar väl ingen roll vem det är som gör inskränkningarna, säger Magnus Söderström och fortsätter:

– Vi går egentligen inte in i någon konflikt med LO, men Hamnarbetareförbundet är ett fack som har rätt att finnas. Vi tycker om deras sätt att arbeta med direktdemokrati.

Magnus Söderström berättar om ett historiskt bekymmer som ligger kvar sen 70-talet särskilt starkt i Göteborg. Då var det konflikt och maktkamp mellan kommunister och socialdemokrater i facket.

Är det en sån konflikt vi ser nu också, mellan kommunister och socialdemokrater?

– Jag sätter ingen partitillhörighet på mina kamrater men det märks att den rädslan finns kvar. Jag kan inte veta säkert men det är min känsla att det är så. När någon tänker utanför boxen så uppstår en rädsla.

LÄS ÄVEN: DEBATT: ”Avdelning 2 Södras styrelse stödjer Mikael Johansson!”

Han medger att han och Arash Jabbari hade kunnat skriva under med namn och medlem i Målareförbundet så det inte såg ut som de representerade förbundet när de medverkade i  den politiska debattartikeln i Kommunalarbetaren. Men poängterar att han inte står och propagerar för något parti i sin fackliga roll.

– Åsiktskorridoren är väldigt smal i avdelning 3. Det här är viktigt att prata om, vi tycker inte alla lika, säger Magnus Söderström.

Magnus Söderström tycker det är märkligt och svagt att de som nu skrivit insändare mot honom och de andra debattörerna inte ifrågasatt öga mot öga. Strejkrätten var uppe på budgetmötet men ingen sa något om deras debattartiklar då.

– Det vill jag förändra i vårt fack. Vi måste kunna prata om saker vi inte är överens om, säger Magnus Söderström.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se


Målareförbundets stadgar paragraf 8 mom. 1:

Förbundslojalitet: Medlem skall verka för förbundets sammanhållning och utveckling, rätta sig efter stadgarnas föreskrifter och stadgeenligt fattade beslut samt iaktta lojalitet mot styrelser och andra som utsetts att företräda förbundet och dess lokala organisationer.