• Stefan Johansson är kongressgeneral för Målareförbundets kongress 2019 som kommer att hållas i Quality Globen hotel 21-23 augusti. Foto: Helena Forsberg

  • Förbundsordförande Mikael Johansson hoppas kongressen får många motioner från medlemmarna. Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

Nästa år samlas Målareförbundet till kongress. Planerna är i full gång och redan nu finns det saker som ni medlemmar behöver göra om ni vill vara med och påverka ert fackförbunds inriktning.

Medlemmarna har i en demokratisk organisation möjlighet att påverka inriktningen genom att skriva motioner, det vill säga förslag till beslut. Motionerna ska vara förbundsstyrelsen till handa senast 21 februari 2019. Motion kan väckas av enskild medlem, avdelning, sektion, ortsklubb, yrkessektion eller verkstadsklubb.

Motionen ska lämnas till avdelningen för behandling där kan den avstyrkas eller beviljas. Om avdelningen avstyrker motionen kan den som väckt frågan ändå begära att avdelningen ska skicka motionen till förbundsstyrelsen. Rikssektionens motioner ska inte behandlas av avdelningen utan skickas direkt till förbundsstyrelsen.

– I handlingsprogrammet och demokratiutredningen finns mycket att läsa in sig på och skriva motioner kring, säger förbundsordförande Mikael Johansson och fortsätter:

– Jag hoppas på många motioner, det visar på vitalitet i organisationen och att det finns en vilja att förändra och utveckla.

LÄS ÄVEN: Dags att leta kandidater till tre priser

Målareförbundet beslutade 1987 att upphöra med kongress var fjärde år och införde förbundsmötet varje år. 2015 beslutades att kongressen skulle återinföras. Det innebär att vid de senaste årens förbundsmöte har inte lika många ombud varit samlade och besluten har enbart rört årets verksamhet och målplan.

Nu på kongressen ska nya stadgar antas liksom handlingsprogram och demokratiutredningen.

Som det ser ut kommer det övergripande temat även i nästa handlingsprogram vara organisera och rekrytera.

– Vi har visat att när man verkligen fokuserar når man resultat. Som ett av få LO-förbund ökar vi vårt medlemsantal för tredje året i rad samtidigt som vi får fler och fler förtroendevalda, säger Mikael Johansson.

Att Målareförbundet nu åter igen kallar till kongress hoppas facket ska ge lite gensvar hos andra organisationer och media.

– Vår omgivning har haft svårt att förhålla sig till att vi kallar det förbundsmöte. Attraktionskraften är större med en kongress, säger Mikael Johansson.

Förbundet har utsett Stefan Johansson, Målarettan, till den gamla och ärofyllda titeln Kongressgeneral.

– Han är den yngste kongressgeneralen i varje fall i modern tid. Vi är ju inte bara det äldsta förbundet, vi har ju också den yngsta medlemskåren, säger Mikael Johansson.

LÄS ÄVEN: BAM-utbildning i region 1: Stort engagemang för arbetsmiljön

Stefan Johansson berättar att kongressen kommer att hållas på Quality Globen Hotel och samla cirka 130 personer (personal, ombud, förbundsstyrelsen och gäster). 21-23 augusti 2019 är datumet som gästerna fått veta att de ska markera i almanackan. En formell inbjudan kommer.

– Tillsammans är vi starkare. Därför är det viktigt att bygga relationer med närliggande organisationer i världen liksom förbunden inom LO och arbetarrörelsen, säger Stefan Johansson.

Till sin hjälp har kongressgeneralen en kommitté där han berättar att de stödjer varandra och fördelar arbetet. Stefan Johansson brukar vara en flitig besökare i talarstolen på förbundsmötena och räds inte att sticka ut hakan, men som kongressgeneral får han fullt upp med arrangemanget och kan inte samtidigt vara ombud.

– Jag har därför valt att backa tillbaka. Men man kan påverka och förändra även om man inte är ombud genom att tillskriva sin avdelning motioner. Det kan även jag göra och jag hoppas många medlemmar använder sig av den möjligheten, säger Stefan Johansson.