Foto: Tomas Nyberg (Bilden har inget samband med texten)

Mästermålaren i Rödeby måste göra en lista över vilka kemiska produkter som används – och om det finns risker med att hantera dem. Annars väntar ett vite från Arbetsmiljöverket.

Att ha de kemiska riskerna under kontroll är en del av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. I arbetsmiljöföreskriften, AFS 2014:43, finns ett antal viktiga punkter. En av dem är att arbetsgivaren ska ha en förteckning över hälso- eller brandfarliga kemiska produkter, märkning och säkerhetsdatablad ska finnas i de flesta fall.

I listan ska det framgå vilka kemiska produkter som används, om det finns risker att hantera dem och var de förvaras.

LÄS ÄVEN: 46 döda på jobbet – nu sätter facken press på regeringen

När Arbetsmiljöverket inspekterade företaget Mästermålaren i Rödeby i mars hittade de vissa brister i arbetsmiljön. I inspektionsmeddelandet beskrev verket vilka bristerna var och ställde krav på åtgärder.

Vid ännu ett återbesök i augusti visade det sig att alla krav inte var uppfyllda. Företaget fick tid för att komplettera men då kraven inte uppfylldes inom utsatt tid har Arbetsmiljöverket utfärdat ett föreläggande med vite.

Företaget får nu fram till 15 januari för att ta fram den lista över kemiska produkter som krävs. Om inte väntar ett vite på 10 000 kronor.

LÄS ÄVEN: Få koll: Vad betyder miljö- och hälsomärkningarna?

Företaget har uppgett att de har tillgång till förteckningar över kemiska riskkällor genom en färgdistributörs databas och säkerhetsdatablad. Arbetsmiljöverket bedömer dock inte att det räcker.

Företaget måste identifiera och förteckna de kemiska riskkällor som kan förekomma i just deras verksamhet. Verket påpekar också att en kemisk riskkälla kan vara annat än färg, såsom till exempel rengöringsmedel, damm, föreningar av kemiska produkter med mera.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se