• Bild: Pixabay

I början av november 2017 omkom en arbetstagare efter att ha fallit ned i ett schakt i Södra Cells massafabrik i Mönsterås. Nu ålägger kammaråklagaren vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål arbetsgivaren, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, att betala en företagsbot på 1,5 miljoner kronor.

Det var i samband med att en viraduk i en torkmaskin skulle bytas som olyckan inträffade. Arbetstagaren skulle skära av viraduken med en mattkniv när han föll ned i schaktet till massaupplösaren och därefter avled.

LÄS ÄVEN: 3 januari: Redan två döda på jobbet

Åklagaren menar att arbetsgivaren har brutit mot arbetsmiljölagen då man inte i tillräckligt hög grad har undersökt och riskbedömt arbetsmomentet, inte tillsett att fallrisken var tillräckligt förebyggd, samt brustit i instruktionerna.

Genom detta har arbetsgivaren av oaktsamhet vållat arbetstagarens död.

Bolaget har erkänt brottet och medgett den yrkade företagsboten.

Artikeln är tidigare publicerad i Tidningen Elektrikern, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.

Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se