• Bild: Pixabay (Bilden har inget samband med texten)

Efter flera incidenter kritiserar Arbetsmiljöverket bygget av Töjnaskolan i Sollentuna, och kräver att projektledande Erlandssons Bygg utför åtgärder, skriver Vi i Sollentuna.

En 65 ton tung pålningskran som välte och en grävmaskin som gled ned i ett slukhål. Bygget av Töjnaskolan i Sollentuna har drabbats av flera incidenter.

När Arbetsmiljöverket besökte byggarbetsplatsen för en inspektion upptäcktes dessutom flera brister i projektets dokumentation och riskbedömning.

Exempelvis hade olyckan med kranen inte ens dokumenterats – och arbetet med den saknade över huvud taget arbetsberedning och riskbedömning. Utan sådana, menar myndigheten, finns det en stor risk att man fattar felaktiga beslut under arbetets gång.

LÄS ÄVEN: Snickare död efter fallolycka på återvinningscentral – tredje dödsfallet i år

Nu kräver Arbetsmiljöverket att Erlandssons Bygg, som driver projektet, ska åtgärda bristerna. Dels ska man upprätta rutiner för uppföljning av arbetsmiljöplanen, samt redogöra för var information går att finna om projektets utförande.

Dessutom ska man beskriva vilka rutiner som finns vid störningar och olyckor.

Företaget förväntas lämna sitt svar, där man beskriver vilka åtgärder som vidtagits, senast idag, 11 januari.

Chris Smedbakken
chris.smedbakken@lomediehus.se