– Jag har varit förskonad från arbetsskador och aldrig varit sjukskriven på grund av jobbet, men jag är medveten om att strömgenomgång kan leda till problem i framtiden, säger Martin Jönsson.

Martin Jönsson arbetar på LP-Måleri i Helsingborg. Den 18 oktober skulle han bredspackla hos en privat kund.

– Det var ett försäkringsärende efter en fuktskada. De som utfört rivningsarbetet hade skruvat bort locken till vägguttagen, berättar Martin.

En stund senare när han kom i kontakt med ett vägguttag, råkade han få strömgenomgång. Spackelspaden hade som tur var gummihandtag. Det blev Martins räddning. Men ett par synliga jack i metallen vittnar efteråt vad som hänt.

– Jag har jobbat som målare i 22 år och aldrig råkat ut för något liknande tidigare. Jag blev väl inte chockad direkt. Mest irriterad på mej själv för att jag hade klantat till det.

– Det kändes inte så mycket i kroppen, så min första tanke var att jag måste få igång strömmen igen till husägaren, säger han.

När jag träffar andra målare är det många som berättar att de fått ström i sig. Vi brukar diskutera det på våra skyddsombudsmöten. Mörkertalet verkar vara stort

Martin Jönsson, målare

Men eftersom Martin är skyddsombud och medveten om riskerna på lång sikt med strömgenomgång, bestämde han sig för att uppsöka en vårdcentral.

– Först ringde jag en kollega som också är skyddsombud. Han tyckte jag absolut skulle åka in och få en läkarundersökning, fortsätter han.

Efter en halvtimma började Martin få stickningar i tungan och fingrarna. På vårdcentralen togs ett EKG. Det visade inga förändringar av hjärtrytmen. Men han blev uppmanad av vårdpersonalen att vara uppmärksam på hjärtverksamheten det närmaste dygnet i fall hjärtat skulle börja rusa. Då måste han åka in akut till närmaste sjukhus.

Nu har det gått tre veckor sedan Martin fick strömgenomgång. Några symptom har han inte känt av. Han kan arbeta som vanligt.

Men för att vara på den säkra sidan ska han göra en uppföljning tre månader efter händelsen med ett återbesök inom sjukvården.

Martin Jönsson har anmält strömgenomgången till Arbetsmiljöverket.

Men man får aldrig bagatellisera strömgenomgång. Det kan ge allvarliga skador på sikt. Det är ungefär som om man råkar ut för en whiplashskada.

Martin Jönsson, målare

– När jag träffar andra målare är det många som berättar att de fått ström i sig. Vi brukar diskutera det på våra skyddsombudsmöten. Mörkertalet verkar vara stort, säger han.

– Men man får aldrig bagatellisera strömgenomgång. Det kan ge allvarliga skador på sikt. Det är ungefär som om man råkar ut för en whiplashskada. Då är det viktigt att man åker in till närmaste sjukhus och får skadan registrerad direkt. Annars kan det bli svårt att få ersättning om problemen förvärras efter några år, säger han.

– Den här typen av skador händer ofta när man är i tidspress och tänker: ”Jag ska bara…”. Risken är större när planeringen är dålig och det är många olika yrkesgrupper på en liten yta. Men hälsan och säkerheten får aldrig någonsin komma i andra hand. Man måste använda sig av sunt förnuft i arbetet, framhåller Martin Jönsson.

 • – Jag har varit förskonad från arbetsskador och aldrig varit sjukskriven på grund av jobbet, men jag är medveten om att strömgenomgång kan leda till problem i framtiden, säger Martin Jönsson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Jag har varit förskonad från arbetsskador och aldrig varit sjukskriven på grund av jobbet, men jag är medveten om att strömgenomgång kan leda till problem i framtiden, säger Martin Jönsson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Jag hade ingen aning om att man behöver göra ett återbesök ett par månader efter att man råkat ut för en strömgenomgång, säger Martin Jönsson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Jag hade ingen aning om att man behöver göra ett återbesök ett par månader efter att man råkat ut för en strömgenomgång, säger Martin Jönsson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Jag hade ingen aning om att man behöver göra ett återbesök ett par månader efter att man råkat ut för en strömgenomgång, säger Martin Jönsson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Det kändes inte så mycket när det hände, men när jag satte mig i bilen på väg till vårdcentralen fick jag stickningar i tungan och i fingrarna, säger Martin Jönsson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Det kändes inte så mycket när det hände, men när jag satte mig i bilen på väg till vårdcentralen fick jag stickningar i tungan och i fingrarna, säger Martin Jönsson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Det kändes inte så mycket när det hände, men när jag satte mig i bilen på väg till vårdcentralen fick jag stickningar i tungan och i fingrarna, säger Martin Jönsson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Det kändes inte så mycket när det hände, men när jag satte mig i bilen på väg till vårdcentralen fick jag stickningar i tungan och i fingrarna, säger Martin Jönsson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Idag renoverar Martin Jönsson den gamla vaktstugan till Sankta Maria sjukhus i Helsingborg. Som skyddsombud vill han informera andra målare om riskerna med elolyckor. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Jag hade den här spackelspaden. Tack vare att den har gummihandtag klarade jag av strömgenomgången, säger Martin Jönsson. Foto: Fotograf Siv Öberg

Vad händer i kroppen när du får ström i dig?

 • Brännskador
 • Muskelkramp och vätskeförlust
 • Skador på nervbanorna
 • Påverkan på hjärtrytmen

Vad ska du göra om en elolycka inträffar?

 • Bryt strömmen.
 • Om det inte går att bryta strömmen – rör inte bar hud utan dra i kläder eller använd ett ickeledande föremål mellan dig och den skadade.
 • Undersök den skadade och påbörja första hjälpen vid behov.
 • Vid allvarlig olycka – Ring 112.
 • Anmäl olyckan till din arbetsgivare.
 • Se till att arbetsgivaren i samråd med skyddsombud, anmäler olyckan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.
 • Ansök om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan.
 • Om du behöver hjälp, vänd dig till ditt skyddsombud eller din fackliga organisation.

Uppsök alltid sjukvård:

 • Om du fått ström genom kroppen.
 • Träffats av en ljusbåge.
 • Blivit medvetslös.
 • Fått brännskador.
 • Drabbats av domningar eller kramper.
 • Råkat ut för ett blixtnedslag.
 • Kontakta sjukvården även om olyckan inte verkar så allvarlig.
 • Boka återbesök inom tre månader.

Sena effekter av strömgenomgång – veckor till månader:

 • Cirkulationspåverkan
 • Nervskada
 • Smärttillstånd
 • Påverkan på autonoma nervsystemet ex. urinblåsa, temp/blodtrycksreglering, impotens
 • Problem med uppmärksamhet, närminne, koncentration
 • Posttraumatiskt stressyndrom, depression, ångest
 • Muskel- och/eller senskada
 • Hörselskador, tinnitus
 • Nedsatt syn

Källa: Elsäkerhetsverket