• Bild: Pixabay

Arbetsmiljöverket har klubbat en ny strategi för nollvisionen i arbetslivet. Dödsolyckor – men även dödsfall till följd av arbetssjukdomar – omfattas.

Arbetsfordon och mobila maskiner, fall från höjd, arbeten med träd och djur samt vägmiljö. Detta skriver Arbetet.

Det är de fyra områden som Arbetsmiljöverket inledningsvis ska fokusera på i arbetet med nollvisionen i arbetslivet, enligt myndighetens nya strategi som blev klar i veckan.

– Det är de områden där vi tror att vi kan nå tydligast resultat utifrån var vi står i dag, säger Katarina Eskils, projektledare för strategin på Arbetsmiljöverket.

LÄS ÄVEN: 55 liv släcktes på jobbet 2018

Till skillnad från hur regeringen formulerade sig i sin arbetsmiljöstrategi ska även dödsfall till följd av arbetssjukdomar omfattas av nollvisionen, står det i den nya strategin.

Arbetsmiljöverkets nollvision lyder: ”Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete”.

I strategin står att det är viktigt att myndigheten samverkar med andra aktörer.Här nämns andra myndigheter men också arbetsmarknadens parter, alltså fack och arbetsgivare.

LÄS ÄVEN: Lista: De miste livet på jobbet 2018

Strategin innehåller övergripandeformuleringar som att ”det strategiska arbetet behöver ske fokuserat och systematiskt”.

Vad detta innebär i praktiken är svårt att svara på i nuläget, enligt Katarina Eskils på Arbetsmiljöverket. Nu ska en styrgrupp ta över arbetet.

I den sitter avdelningschefer och den ställföreträdande generaldirektören. Den ska se till att det tas fram etappmål och en handlingsplan för arbetet med nollvisionen.

Kommer strategin göra att dödsolyckorna minskar år för år?
– Den här visionen handlar om att dödsolyckorna givetvis ska minska. Men om det är i närmsta framtiden eller på längre sikt går inte att sia om. Nu har vi en strategi på plats men vi har inte börjat det konkreta arbetet än, det får komma i nästa steg.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.


Martina Frisk