• Bild: Pixabay


(Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet.)


Karensavdrag i stället för karensdag

Karensdagen har ersatts med ett karensavdrag. Om du blir sjuk får du inte längre löneavdrag för en dag, alltså en karensdag. I stället får du ett avdrag som motsvarar en femtedel av sjuklönen en genomsnittlig arbetsvecka.

Om du jobbar oregelbundna tider och blir sjuk precis när du har ett långpass blir det alltså inte ett lika stort löneavdrag som tidigare.


Nya vab-regler

Nu behöver föräldrar inte längre anmäla vab. Något man tidigare behövt göra direkt när barnet blir sjukt.

I stället räcker det att ansöka om vab när barnet är tillbaka på förskolan eller skolan igen. Ansökan måste ske senast 90 dagar efter första vab-dagen.


LÄS ÄVEN: Regeringens förslag: Skrota karensdagen


Utvidgat löneansvar i byggbranschen

Från årsskiftet gäller en ny lag, som innebär att byggjobbare som inte får ut lönen av sin arbetsgivare kan gå vidare med sitt krav i entreprenörskedjan. Om inte arbetsgivaren betalar kan kravet gå vidare till det företag som anlitat arbetsgivaren.

I slutänden kan huvudentreprenören bli betalningsskyldig. Tanken är att det ska bli lättare för de som jobbar i bygg- och anläggningsbranschen att kräva ut lön. Dock kan bestämmelser i kollektivavtal göras som går före lagen.


ILO-konvention för hushållsarbetare genomförs

Från 1 mars 2019 har hushållsarbetare som jobbar i arbetsgivarens hushåll rätt att få skriftlig information om vilka anställningsvillkor som gäller.

Senast en månad efter att anställningen påbörjats ska informationen lämnas av arbetsgivaren. Ändringen görs i ”lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete”.

Detta för att Sverige ska ha genomfört ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare.


LÄS ÄVEN: Riksdagens beslut: Entreprenörsansvar blir verklighet


Treårig utbildning för tandhygienister

Tidigare har de som velat bli tandhygienister fått gå en tvåårig utbildning för att få sin examen. Från 1 januari 2019 förlängs utbildningen till tre år.


Hemtjänst måste ha tillstånd

Från 1 januari i år gäller en ny lag om att de som driver hemtjänst måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Senast 1 mars i år måste de som redan i dag driver hemtjänst ansöka om tillstånd.

Bland annat granskar Ivo om de som söker tillstånd är lämpliga och har en stabil ekonomi. Ivo tittar till exempel på om de ansvariga har stora skulder eller har dömts för brott.

Det nya kravet på tillstånd gäller även fler verksamheter, bland annat ledsagarservice.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.