Elin Swartz och Roger Esbjörnsson vill sätta fokus på företagshälsovården. Nu är det dags att se till att avtalet efterlevs.

  • Elin Swartz och Roger Esbjörnsson vill sätta fokus på företagshälsovården. Nu är det dags att se till att avtalet efterlevs. Foto: Siv Öberg

  • ”Att målare inte får tillgång till företagshälsovård beror många gånger på okunskap eller bristande rutiner”, säger Elin Swartz, regionalt skyddsombud. Foto: Siv Öberg

  • ”I höst har vi gått skyddsronder från september till november. En av de största briserna vi upptäckt är att många målare inte har tillgång till företagsvård”, säger Roger Esbjörnsson, regionalt skyddsombud. Foto: Siv Öberg

  • Elin Swartz och Roger Esbjörnsson vill sätta fokus på företagshälsovården. Nu är det dags att se till att avtalet efterlevs. Foto: Siv Öberg

Alla målare har rätt till företagshälsovård. Det är reglerat i kollektivavtalet. Men okunskap och bristande rutiner på vissa måleriföretag, leder fortfarande till att många målare går miste om sina rättigheter.

Sedan de regionala skyddsombuden Elin Swartz och Roger Esbjörnsson i Avd. 2 arbetat med avtalsövervakning under hösten på heltid, kan de konstatera att det finns stora brister i företagshälsovården på sina håll. Trots att målarna enligt avtal har rätt till regelbundna hälsoundersökningar.

– Om det beror på okunskap eller att måleriföretagen inte bryr sig vad som står i kollektivavtalet vet vi inte, säger Elin Swartz.

LÄS ÄVEN: ”Bra arbetsmiljö är amten gratis”

Roger Esbjörnsson minns att det vid ett par tillfällen genomförts projekt i avdelningen, senast 2013, då Bengt Carlsson ringde runt till måleriföretagen och tog reda på hur många som var anslutna till företagshälsovården.

– Det utmynnade i att de måleriföretag som inte var anslutna, i stället för att betala skadestånd till avdelningen, fick delta i en BAM-utbildning som de själva fick bekosta,säger han.

Efter höstens avtalsövervakning är det dags att sätta fokus på företagshälsovården igen, menar Esbjörnsson och Swartz.

– På de arbetsplatser där det finns skyddsombud verkar det fungera rätt bra. Men det är ingen garanti att det görs hälsoundersökningar bara för att måleriförtagen är anslutna till företagshälsovården, framhåller Elin Swartz.

LÄS ÄVEN: Bekämpa ohälsan – inte de sjuka

– I många fall tror vi det handlar om okunskap. Det kostar inte mer än 2 000 kronor per år och anställd att vara ansluten till företagshälsovården. En del tror att man måste ha ett visst antal anställda för att det ska krävas att man är ansluten. Men så är det inte, upplyser Elin Swartz.

– Om man upptäcker sjukdomar eller skador i tid genom regelbundna hälsoundersökningar, kan man ju förhindra att det leder till sjukskrivningar. Det tjänar både måleriföretagen och vi målare på, poängterar Roger Esbjörnsson.

Utdrag ur Måleriavtalet

Varje företag skall teckna avtal med företagshälsovård där regelbundna hälso- och arbetsmiljöundersökningar för personal inklusive individuell åtgärdsplan ingår minst vart tredje år. Detta ska erbjudas vart tredje år för anställda upp till det år de fyller 50 år och varje år för anställda från och med då de fyller 51 år. För nyanställda skall en hälsoundersökning genomföras inom två månader från anställningens början.

Utdrag ur Lackavtalet

Arbetsgivaren bekostar en hälsokontroll vartannat år. Anställda som hanterar kemiska produkter innehållande isocyanater ska undersökas i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.