Söndagen den 21 april 2019

← Senaste numret • 4 2019

Målarnas Facktidning nr 4 - 2019
Klicka på bilden

  • Elin Swartz och Roger Esbjörnsson vill sätta fokus på företagshälsovården. Nu är det dags att se till att avtalet efterlevs. Foto: Siv Öberg

  • ”Att målare inte får tillgång till företagshälsovård beror många gånger på okunskap eller bristande rutiner”, säger Elin Swartz, regionalt skyddsombud. Foto: Siv Öberg

  • ”I höst har vi gått skyddsronder från september till november. En av de största briserna vi upptäckt är att många målare inte har tillgång till företagsvård”, säger Roger Esbjörnsson, regionalt skyddsombud. Foto: Siv Öberg

  • Elin Swartz och Roger Esbjörnsson vill sätta fokus på företagshälsovården. Nu är det dags att se till att avtalet efterlevs. Foto: Siv Öberg

Du har rätt till företagshälsovård enligt avtalet

Nyheter

Alla målare har rätt till företagshälsovård. Det är reglerat i kollektivavtalet. Men okunskap och bristande rutiner på vissa måleriföretag, leder fortfarande till att många målare går miste om sina rättigheter.


Sedan de regionala skyddsombuden Elin Swartz och Roger Esbjörnsson i Avd. 2 arbetat med avtalsövervakning under hösten på heltid, kan de konstatera att det finns stora brister i företagshälsovården på sina håll. Trots att målarna enligt avtal har rätt till regelbundna hälsoundersökningar.


– Om det beror på okunskap eller att måleriföretagen inte bryr sig vad som står i kollektivavtalet vet vi inte, säger Elin Swartz.


LÄS ÄVEN: ”Bra arbetsmiljö är amten gratis”


Roger Esbjörnsson minns att det vid ett par tillfällen genomförts projekt i avdelningen, senast 2013, då Bengt Carlsson ringde runt till måleriföretagen och tog reda på hur många som var anslutna till företagshälsovården.


– Det utmynnade i att de måleriföretag som inte var anslutna, i stället för att betala skadestånd till avdelningen, fick delta i en BAM-utbildning som de själva fick bekosta,säger han.


Efter höstens avtalsövervakning är det dags att sätta fokus på företagshälsovården igen, menar Esbjörnsson och Swartz.


– På de arbetsplatser där det finns skyddsombud verkar det fungera rätt bra. Men det är ingen garanti att det görs hälsoundersökningar bara för att måleriförtagen är anslutna till företagshälsovården, framhåller Elin Swartz.


LÄS ÄVEN: Bekämpa ohälsan – inte de sjuka


– I många fall tror vi det handlar om okunskap. Det kostar inte mer än 2 000 kronor per år och anställd att vara ansluten till företagshälsovården. En del tror att man måste ha ett visst antal anställda för att det ska krävas att man är ansluten. Men så är det inte, upplyser Elin Swartz.


– Om man upptäcker sjukdomar eller skador i tid genom regelbundna hälsoundersökningar, kan man ju förhindra att det leder till sjukskrivningar. Det tjänar både måleriföretagen och vi målare på, poängterar Roger Esbjörnsson.Utdrag ur Måleriavtalet


Varje företag skall teckna avtal med företagshälsovård där regelbundna hälso- och arbetsmiljöundersökningar för personal inklusive individuell åtgärdsplan ingår minst vart tredje år. Detta ska erbjudas vart tredje år för anställda upp till det år de fyller 50 år och varje år för anställda från och med då de fyller 51 år. För nyanställda skall en hälsoundersökning genomföras inom två månader från anställningens början.
Utdrag ur Lackavtalet


Arbetsgivaren bekostar en hälsokontroll vartannat år. Anställda som hanterar kemiska produkter innehållande isocyanater ska undersökas i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.Text: Torbjörn Svensson

Foto: Siv Öberg


 


BILDER:


Regionala skyddsombud 1+2: Elin Swartz och Roger Esbjörnsson vill sätta fokus på företagshälsovården. Nu är det dags att se till att avtalet efterlevs. Foto: Siv Öberg


 


(Porträtt Roger Esbjörnsson: – I höst har vi gått skyddsronder från september till november. En av de största briserna vi upptäckt är att många målare inte har tillgång till företagsvård, säger Roger Esbjörnsson, regionalt skyddsombud. Foto: Siv Öberg


 


Porträtt Elin Swartz: – Att målare inte får tillgång till företagshälsovård beror många gånger på okunskap eller bristande rutiner, säger Elin Swartz, regionalt skyddsombud. Foto: Siv Öberg)


 


 


 


 Maila artikeln  Dela på Facebook
2019-02-11 09:00


Mer Nyheter

Raka av dig skägget – om andningsskyddet ska hjälpa

Har du skägg? Då är risken att andningsskyddet inte fungerar som den ska. Damm och kvart...

Gratis ActionRun för dig och kollegorna

MÅLARNYTT Caparol bjuder på anmälningsavgiften till Work Hard Stay Healthy Challenge om ...

Regeringen säger ja till ändrad strejkrätt

Regeringen godkände i dag lagförslaget om ändrad strejkrätt. Nu återstår bara ett riksdag...

Förbifart-entreprenör får lämna efter stora brister

Trafikverket häver avtalet med Förbifart-entreprenören Lovön samverkan AB, som byggt en a...

Ett laddat möte vid val av förtroendevalda i Göteborg

Göteborgssektionens årsmöte var välbesökt. 76 röstberättigade av de 1100 medlemmarna slöt...

Saco uppmanar till civilkurage på jobbet

Knappt hälften av de tillfrågade tror att chefen skulle tillrättavisa en person som drar ...

Ylva Johansson: “Vi måste göra mer”

Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson mötte förtroendevalda i samband med Elektrikerförb...

Kommunal döms för att ha diskriminerat vuxenstuderande

Det var fråga om diskriminering som har samband med ålder när fackförbundet Kommunal neka...

I gula västar krävde de ansvar för döda arbetare

Life before profit! Det var budskapet när unga fackliga representanter från Europeiska b...

Vibrationsskador: Du ska ha bra vibrationer

Vibrationsskador, buller och damm. Mycket går att åtgärda eller förbättra, men samtidigt ...

Nyheter

Raka av dig skägget – om andningsskyddet ska hjälpa

Har du skägg? Då är risken att andningsskyddet inte fungerar som den ska.
Damm och kvartsdamm innebär stora risker för anställda inom bygg. Men för att andningsskyddet ska hjälpa krävs ett renrakat ansikte.
Det här påpekar Previas arbetsmiljöingenjör Roger Flodin i tidningen Byggnadsarbetaren.
LÄS …

...

Gratis ActionRun för dig och kollegorna

MÅLARNYTT
Caparol bjuder på anmälningsavgiften till Work Hard Stay Healthy Challenge om ni ställer upp med ett lag.
Det gäller ett stort arrangemang kallat Work Hard Stay Healthy Challenge som görs i samarbete med arrangören ActionRun som bidrar med Sveriges största hinderbanor i stadsmiljö.
LÄS ÄVEN: 

...

Regeringen säger ja till ändrad strejkrätt

Regeringen godkände i dag lagförslaget om ändrad strejkrätt. Nu återstår bara ett riksdagsbeslut innan förändringarna träder i kraft i sommar.
Det var på ett regeringssammanträde i dag, torsdag, som beslutet formellt fattades, skriver Arbetet. Förslaget om ändrad strejkrätt ska läggas fram för riksdagen. Om allt går som …

...

Förbifart-entreprenör får lämna efter stora brister

Trafikverket häver avtalet med Förbifart-entreprenören Lovön samverkan AB, som byggt en av tunnlarna i Stockholm. Arbetsmiljöbristerna var för stora.
”En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter att ha utvärderat entreprenörens arbetsmiljöarbete under en lång tid har Trafikverket landat i detta beslut. Vi bedömer därför att …

...

Ett laddat möte vid val av förtroendevalda i Göteborg

Göteborgssektionens årsmöte var välbesökt. 76 röstberättigade av de 1100 medlemmarna slöt upp, vilket är många i dessa sammanhang.
– Hur personer i frågan om strejkrätten har agerat har skapat en splittring som i sin tur har delat oss i två sidor, från båda håll hade det mobiliserats, säger Jesper Jinesjö …

...

Saco uppmanar till civilkurage på jobbet

Knappt hälften av de tillfrågade tror att chefen skulle tillrättavisa en person som drar ett sexistiskt eller rasistiskt skämt. Det visar en färsk undersökning som Novus Opinion utfört på uppdrag av Saco.
– Att man inte fullt ut litar på att chefer står upp för medarbetarna skapar en rädsla och …

...

Ylva Johansson: “Vi måste göra mer”

Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson mötte förtroendevalda i samband med Elektrikerförbundets facklig-politiska konferens. Tidningen passade på att ställa några frågor.
Hur ska regeringen arbeta för att minska dödsolyckorna på arbetsplatserna?
– Vi måste göra det som krävs för att vända utvecklingen. Jag måste också inse att det finns de som kan de här …

...

Kommunal döms för att ha diskriminerat vuxenstuderande

Det var fråga om diskriminering som har samband med ålder när fackförbundet Kommunal nekade en kvinna som studerar på Komvux studerandemedlemskap. Det konstaterar Stockholms tingsrätt i en aktuell dom.
Kvinnan från Helsingborg studerade vård- och omsorgsprogrammet inom den kommunala vuxenutbildningen.
När kvinnan sökte studerandemedlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet nekades hon detta eftersom …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o LO Mediehus - Box 826 - 101 36 Stockholm

Om Kakor