Lars Jonssons granskningar av om målarna får företagshälsovård har satt press på företagen.

  • Lars Jonssons granskningar av om målarna får företagshälsovård har satt press på företagen. Foto: Siv Öberg

Lars Jonsson, regionalt skyddsombud i Avdelning 4, har i tre års tid arbetat med att granska hur måleriföretagen lever upp till kravet på företagshälsovård för målarna.

– Vi började med att göra utskick 2015 till måleriföretagen i sektion 1, Halland och sektion 3, Sjuhärad. Det blev 74 utskick. Alla svarade, men det visade sig att åtta företag saknade avtal med företagshälsovård, berättar Lars Jonsson.

LÄS ÄVEN: Du har rätt till företagshälsovård enligt avtalet

I utskicken ställdes frågor när målarna i företaget senast fick genomgå en hälsoundersökning och när nästa besök är inplanerade.

Arbetet fortsatte 2017 och 2018 med 138 utskick till sektion 2, Skaraborg och sektion 4 Jönköping.

– Av dem saknar vi svar från 47 företag. Flera har visat sig vara nedlagda och många är enmansföretag utan anställda, berättar Lars Jonsson.

LÄS ÄVEN: Mer friskvård ger färre sjukskrivna

Projektet är ännu inte avslutat.

– Vi väntar fortfarande på svar från 8-9 stycken, men vi märker att många företag har tagit åt sig efter utskicket. Det har visat sig vara en bra påtryckning, säger han.

Text: Torbjörn Svensson
Foto: Siv Öberg