• Torbjörn Johansson,  Ylva Johansson och Peter Jeppsson. Bild: Pressbilder.  (Observera att bilden är ett montage av tre foton.)

Arbetsgivarnas krav om fri uppsägningsrätt är inget som fackförbunden kommer att gå med på. LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger till Kommunalarbetaren att det är ett helt befängt förslag.

– Det skulle göra folk helt rättslösa. Arbetsgivare har i och för sig alltid velat ha det så här ända sedan den första personen någonsin blev anställd. Men det vore bättre om de vore mer intresserade av att kunna rekrytera och kompetensutveckla personal istället för hur de på enklaste sätt kan göra sig av med dem, säger han till Kommunalarbetaren.

I förslaget finns också delar som välkomnas från fackligt håll. Det är ökade satsningar på kompetensutveckling på arbetsplatserna, att omställningsavtalen även ska omfatta visstidare och de som är för sjuka för att klara av de arbeten de redan har, samt att taket i a-kassan ska höjas.

LÄS ÄVEN: Mikael Johansson: ”Godtycke har ingen plats på framtidens arbetsmarknad”

I regeringens Januariavtal har S, MP, L och C kommit överens om en utredning om förändringar i Lagen om anställningsskydd. Politikerna har också sagt att om parterna når en överenskommelse om reformer som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse.

Tidningen Elektrikern ställde vid ett annat tillfälle frågan till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om inte den skrivningen ger en form av utpressningssituation, där arbetsgivarna har trumf på hand? Hon svarade så här:

– Det är inte säkert. Det finns en risk, men jag tycker inte att man säkert ska dra den slutsatsen. I avtalet finns i och för sig det här med ytterligare undantag från turordningsreglerna men även att man ska skyddas mot godtycke, att det ska finnas en balans mellan parterna och att man ska lägga förslag om ökad rätt till kompetensutveckling och omställning, så jag tror att det gäller att gå in i det här arbetet med utgångspunkt att man ska göra en god kompromiss av detta.

LÄS ÄVEN: Arbetsgivare vill ha fri uppsägningsrätt

Svenskt Näringsliv vill att politikerna lagstiftar om kraven de presenterat om inte LO frivilligt går med på dem. LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson är kritisk och säger till Kommunalarbetaren:

–  Peter Jeppsson är inte intellektuellt hederlig när han gör sådana utspel. Tidigare har han när regeringen hotat med lagstiftning om inte parterna enas sagt att Svenskt Näringsliv inte förhandlar under hot. Nu låter han annorlunda. Svenskt Näringsliv flyttar sig efter hur det politiska läget är.

Förhandlingar pågår mellan parterna och LO presenterar inget motbud utan Torbjörn Johansson hänvisar till att det ska ske bakom förhandlingsdörrarna.