• Bild: Pixabay

En målare får sin slutlön och skadestånd sedan Arbetsdomstolen förpliktat bolaget att betala.
Målareförbundet har med hjälp av LO-TCO rättsskydd drivit processen.

Målaren sades upp i mars 2018 med en månads uppsägningstid. När anställningen upphörde skickade arbetsgivaren en lönespecifikation som visade att målares slutlön för arbete samt semesterersättning.

Inga pengar har betalats ut och därmed har bolaget brutit mot kollektivavtalet.

LÄS ÄVEN: AD: Arbetsgivaren ska tydligt anvisa personalutrymmen

Bolaget har dessutom skickat en faktura till målaren med krav avseende bland annat avgift för körskola. Detta belopp har dragits från slutlönen. Ett brott mot kvittningslagen.

Företaget har vägrat delta i lokal förhandling och dök inte heller upp till den centrala förhandlingen, vilket innebär att de brutit mot medbestämmandelagen.

När parterna skulle mötas i Arbetsdomstolen i oktober uteblev arbetsgivaren varpå Arbetsdomstolen meddelade en tredskodom. Företaget ansökte om återvinning och målet togs upp till handläggning igen.

Nu i februari var det åter dags att mötas i Arbetsdomstolen. Då företaget inte inställde sig denna gång heller har en tredskodom meddelats och nu har företaget försuttit sina chanser.

LÄS ÄVEN: Målarna kräver betalt för restiden – går till AD

Arbetsdomstolen har förpliktigat bolaget att betala ut målarens lön på 38 000 kronor samt semesterersättning om 15 500 kronor. Till målaren ska också skadestånd på 75 000 kronor betalas.

Företaget ska också betala skadestånd till Målareförbundet med 175 000 kronor samt stå för rättegångskostnader. På alla belopp tillkommer ränta.

Helena Forsberg
helena.forsberg@lomediehus.se