För Målareförbundet är 2019 ett kongressår. Det innebär att förbundets högsta beslutande organ kongressen sammanträder, något den bara gör vart fjärde år.

Att försöka ge en definition på vad som är demokrati är en utmaning. Svaret är enkelt i en mening; nämligen, att det är de röstberättigade medborgarna som bestämmer i ett demokratiskt land, eller för den delen medlemmarna i en demokratisk förening.

De flesta instämmer dessutom i påståendet, att vid olika åsikter så har den uppfattning som företräds av en majoritet företräde framför den som biträds av en minoritet. Det blir lite mer komplicerat när vi skall ta oss an frågan hur vi går tillväga.

LÄS ÄVEN: Sjöstedt i möte med LO:s styrelse

Basen för nästan all demokratisk verksamhet bygger på idén om representativ demokrati. Enkelt uttryckt betyder det, att personer utses genom val att representera medborgarna – eller som i vårt fall medlemmarna i Målareförbundet. Frågan blir då hur jag ska bära mig åt för att välja rätt personer till att representera mig.

I allmänna val brukar Sverige triumfera i de flesta internationella jämförelser när det kommer till valdeltagande. Vi är dock generellt sämre på att engagera oss i föreningslivet. Det är mycket få föreningar som kan stoltsera med deltagande på 85 % på föreningens årsmöte.

De flesta skulle förmodligen instämma i att man har ett högt förtroende för till exempel bostadsrättsföreningen eller idrottsföreningen, där man är medlem. Därför upplevs det inte som så viktigt att gå på årsmötet. Dessutom finns ju en inte obetydlig risk att bli invald i något som man vare sig har tillräckligt intresse eller tid att engagera sig i. Detta är ett påstående som jag tror även stämmer in på Målareförbundet som organisation.

LÄS ÄVEN: Helena Forsberg: ”Ett ettrigt förbund som gör avtryck”

Skulle vi göra en undersökning om varför man är medlem i Svenska Målareförbundet, tror jag dessvärre att möjligheten att delta på sektionens årsmöte inte skulle hamna på bland de viktigaste orsakerna till medlemskapet. Jag tror å andra sidan inte heller att medlemmarna skulle svara att det är helt oviktigt vilken/vilka som företräder dem, eller för den delen vilka frågor som facket bör prioritera.

I denna paradox ligger en av framtidens utmaningar. Det måste vara enkelt att delta i Målareförbundets demokratiska arbete. Här kommer digitaliseringen att hjälpa oss att erbjuda möjlighet att både föreslå och välja kandidater till fackliga uppdrag.

Detta kommer att bli verklighet redan under våren, då flera av våra sektioner kommer att erbjuda möjligheten att påverka digitalt.

LÄS ÄVEN: Arbetsrättsjuristen: ”Facken är lurade”

I augusti när kongressen samlas kommer 76 valda ombud från hela landet att lägga fast riktlinjer för den kommande fyraårsperioden, besluta om stadgar och välja förbundsstyrelse.

Du kan vara med och påverka. Håll utsikt efter kallelsen till just din sektions årsmöte som genomförs under perioden februari till mars.