• Målarna Ehsan Borhani, Pernilla Hägglöf och tf ombudsman Stefan Hven pratar om vad som funkar bra och dåligt på Hallbos första rot-renovering med egen personal. Foto: Helena Forsberg

  • Sanering utförd: I rotbestånden är risken för att träffa på asbest stor så kontroller och sanering utförs innan hantverkarna börjar sitt jobb. Foto: Helena Forsberg

  • – Jag kan plocka russinen ur kakan, resten läggs ut på entreprenören, säger Nina Tynys som jobbar med underhåll på Hallbo. Foto: Helena Forsberg

Det kommunala bostadsbolaget Hallbo i Hallsberg har inför sitt stora rot-renoveringsprojekt anställt hantverkare för att genomföra jobbet i egen regi. Inte helt oproblematiskt, och kritik mot ledningen avhandlas i lokal pressen.

Mitt i allt detta finns tre målare. De instämmer delvis i kritiken men trivs trots det bra på sin arbetsplats. Skriverierna har även föregåtts av snack inom hantverkskretsar om hur det är ställt på Hallbo.

– Jag tar på mig hörselkåporna, säger Pernilla Hägglöf med ett skratt när jag frågar hur det påverkar henne.

Hon säger att kritiken är från dem alla men målarna har inte haft så mycket problem.

– Men vi har tillsammans med arbetslaget framfört byggets problem, säger Pernilla Hägglöf.

LÄS ÄVEN: Nanopartiklar – ett hot mot din hälsa

Bygget trivs de på men projekteringen och ledningen brister. Därför är det förseningar. Kritik finns också mot ett överdrivet kontrollbehov hos bolagets VD.

Arbetsledaren Torbjörn Törnqvist sade upp sig efter att han inte fått gehör för kritiken som han riktade till Hallbos VD Hans Boskär.

Han har uttalat sig i Nerikes Allehanda och förutom ovanstående har han liksom Byggnads framfört att organisationen med 15 personer är för liten för rot-renovering av 200 lägenheter. Det behövs platschef, fler projektledare och fler byggare menare de.

Nu har en ny arbetsledare samt ytterligare en anställts.

– Jag hoppas på en som kan bygge, säger Pernilla Hägglöf.

VD Hans Boskär tar på sig ansvaret för att han felrekryterat Torbjörn Törnqvist och hänskjuter problemen till att det är Törnqvist som brustit i sitt arbetsledarskap.

Sedan VD tillträdde för tre år sedan har 14 medarbetare sökt sig bort från Hallbo. Det är dock oklart hur många som slutat på grund av missnöje.

Även Arbetsmiljöverket upptäckte brister vid en inspektion för ett år sedan. De påpekade att det saknades rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, skyddsronder, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och enkäter.

Chefer saknade kunskaper att förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Vid återbesöket var flera saker åtgärdade. I dagarna gjorde myndigheten ytterligare en inspektion.

LÄS ÄVEN: Helena Forsberg: ”Nanopartiklar fastnar i lungorna”

Byggnads ombudsman Kenneth Svärd berättar i Nerikes Allehanda om felaktiga löner och reseersättningar i strid med kollektivavtal samt att VD inte har koll på avtalsregler för de olika avtalsområdena.

De anställda är också missnöjda med införandet av stämpelklocka. Hantverkarna ska förutom ID06 logga in sig på stämpelklockan. För de som jobbar med rot-renoveringen finns den i byggboden, men de som jobbar ute på de olika områdena ska stämpla in och ut sig på kontoret även på lunchen.

– Det är nog enda byggarbetsplatsen i Sverige som har stämpelklocka, har Byggnads Kenneth Svärd sagt till Nerikes Allehanda.

För målaren Nina Tynys som arbetar med lägenhetsunderhåll blir det ineffektivt att åka in till kontoret.

– Det blir ett flängande och plocka verktyg upp och ner. Men vill de betala för att jag ska sitta i bilen 40 minuter så är det väl så, men jag vill hellre jobba, säger Nina Tynys.

Vi möter henne i samband med frukosten och hon är trots allt väldigt positiv och glad.

– Jag trivs på Hallbo, men skulle må ändå bättre om de andra också trivdes.

Stämningen är infekterad vilket gör att Nina senaste tiden hållit sig undan. Det är inte så lockande att äta i lunchrummet.

Annars är en av fördelarna hon ser med att vara anställd av fastighetsbolaget just blandningen med folk. Olika åldrar, kön och yrkesgrupper. Fördelarna är fler.

– Det är en trygg anställning utan vinteruppsägning.

Nina Tynys är den enda målaren som går på underhåll och det hon inte hinner läggs ut på en firma som har ramavtal.

– Jag kan plocka russinen ur kakan, resten läggs ut på entreprenören, säger Nina Tynys med ett leende.

LÄS ÄVEN: ”Bra arbetsmiljö är inte gratis”

När hon kommer ut till hyresgästerna funkar det överlag bra. Ibland har de inte plockat ihop när målaren kommer men Nina känner att det får hon bara ta.

– Jag brukar skicka ett sms innan jag kommer där jag beskriver vad de ska göra för att jag ska kunna göra mitt jobb.

Sen finns det en del rötägg, men Nina har aldrig blivit utsatt för hot. Det finns tillfällen när målerifirman de anlitar vänt i dörren av olika anledningar och Nina kallats dit istället. Ett gott betyg.

– Jag brukar prata mig fram så ordnar det sig

På rot-renoveringen har Pernilla lärlingen Ehsan Borhani med sig. Efter byggprogrammet valde han att jobba i hemtjänsten och hade gärna fortsatt där, eftersom han trivdes.

Hallbo fick tips om Ehsan av hans lärare och nu är han i näst sista lärlingsperioden. Han och Målareförbundets tillförordnade ombudsman Stefan Hven pratar om de olika nivåerna, lärlingsportalen och att Ehsan kanske behöver hjälp att få ut rätt lön från sin arbetsgivare.

Förutom målare har Hallbo anställt snickare, rörmokare och elektriker. De saknar golvläggare.

– Vi är ett team. När alla yrkesgrupper är anställda av Hallbo tar man hänsyn och hjälps åt, säger Pernilla Hägglöf.

Helena Forsberg
Helena.forsberg@lomediehus.se