• Bild: Pixabay

Målareförbundet och arbetsgivarsidan med sina jurister har mötts i Arbetsdomstolen för en muntlig förberedelse. Målet gäller om restid ska räknas in i arbetstiden efter den så kallade Tyco-domen från EU.

Arbetsdomstolens ordförande Karin Renman undrade om kollektivavtalet simsalabim innebar något annat efter EU-domstolens beslut.

Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd som är ombud för Målareförbundet sa i sitt svar att EU-domen påverkade arbetstidslagen över en dag, så ja simsalabim.

Målerifirmans advokater gillade inte liknelsen med trolleri.

LÄS ÄVEN: Målarna kräver betalt för restiden – går till AD

Förutom att Målareförbundet har stämt den aktuella målerifirman i Skåne och krävt ersättning för de tre medlemmarna som målet gäller så har facket begärt en så kallad fastställelsetalan.

Vid en bifallande dom kommer restid då att betraktas som arbetstid i hela branschen.

Om Arbetsdomstolen kommer att tillåta en sådan prövning har inte dess ordförande bestämt än. Klart är att arbetsgivarsidan motsätter sig den.

Huvudförhandling i målet har bestämts till den 8-9 oktober.

Helena Forsberg

helena.forsberg@lomediehus.se