Från gallertrappen uppe i kortändan går det att se ut över hela fabriken. Det är ett mänskligt maskineri planerat i minsta detalj. Alla anställda, inklusive målare och elektriker har sina bestämda minuter på sig att färdigställa var moment. 40 minuter för spackling, slipning och målning. 40 minuter för installation.

Väggarna rullar fram en efter en. Det gäller att inte stoppa det väloljade maskineriet. Fallerar en kugge, om en av de anställda inte hinner med, riskerar hela fabriken att tappa fart och stanna.

LÄS ÄVEN: Helena Forsberg: ”Nanopartiklarna fastnar i lungorna”

Malin Holm är målare och har arbetat på fabriken i Piteå i ett år. Just nu spacklar hon och kollegan andra varvet på en station.

Johannes Larsson är snickare i grunden, men gick in som målare efter att ha lärts upp på Lindbäcks.

Vi går längs markerade gångvägar. Truckarna har företräde. Vi startar vid golvdelen.

– Här görs ramen och all värme och sanitet monteras. Går vi dit bort så lägger de in färdiga badrum som kommer från ett dotterbolag till Lindbäcks, allt är redan kaklat, säger David Lidström som visar tidningen runt på fabriken.

Lindbäcks producerar flerbostadshus, bostadsrätter, hyreslägenheter och studentlägenheter, men även hotell.

– Nu håller vi på med ett projekt med studentlägenheter som ska till Lund, berättar David Lidström.

Vi går in i produktion direkt. Vi börjar på spackling eftersom underlaget är viktigast.

Johannes Larsson, målare

Ju längre ned vi går längs med monteringsbanan, desto mer börjar det likna färdiga lägenheter.

Patrik Lundberg är elektriker och har arbetat på husfabriken i Piteå i drygt ett år. Tidigare har han arbetat inom industrin, men efter ett storvarsel på biobränslefabriken han arbetade på sökte han sig till Bravida. Det var så han hamnade på Lindbäcks. Förutom just elektrikerna är alla arbetare på fabriken anställda av Lindbäcks. Elektrikerna är anställda av Bravida.

– Det har varit kul. Jag var med och byggde fabriken och nu så jobbar jag i den. Den här fabriken invigdes i december i fjol, berättar Patrik Lundberg.

Han säger att det är annorlunda att arbeta i en fabrik jämfört med på ett bygge.

Måleriet är så pass känsligt. Vi använder oss av vissa maskiner som spackelboxar och sprutor, men vi vill utbilda vår personal så att alla gör likadant.

David Lidström, Lindbäcks husfabrik i Piteå

– Det är liksom en annan tidspress. Nu har jag 40 eller 30 minuter på mig att hinna koppla in allt. Fördelen är att det är inomhus, det regnar inte.

För tillfället kopplar han in en strömbrytare i det som ska bli köksavdelningen i lägenheten.

– Jag har en på taket som drar ned kablarna, säger han.

Den på taket som fixar kablarna heter Elin Bergman. Hon är fäst i fabrikstaket med en sele under tiden hon monterar kablarna till taket i den alltmer färdiga lägenheten. Även hon har 40 minuter på sig för sitt moment.

– Jag hinner, säger hon samtidigt som hon arbetar koncentrerat.

I fabriken i Piteå arbetar 14 målare, alla anställda direkt av Lindbäcks. Målarna är uppdelade på fyra stationer. Väggstation, takstation, mellanväggstation och det som kallas för monteringsbanan, där det sista måleriet färdigställs.

De anställda på fabriken roterar runt på de olika stationerna, ungefär en vecka per station. Man jobbar i lag, oftast två och två.

När de anställda arbetar med att färdigställa de olika delarna till lägenheterna används plattformar som de kan styra upp och ned. Vid en takstation står målaren Johannes Larsson och elektrikern Tom Thunberg.

Tom kopplar takdosor. Han har arbetat i fabriken i Piteå i tre månader, men har lång erfarenhet från Lindbäcks andra fabrik i Öjebyn. Han har även arbetat ute i fält, i Stockholm, för Lindbäcks.

– Vi gör allt färdigt när lägenheterna är på plats. Ser till att allt funkar, förklarar han.

Vid en takstation står målaren Johannes Larsson och elektrikern Tom Thunberg. Tom kopplar takdosor och Johannes slutför målningen av ett tak.

Johannes Larsson slutför målningen av ett tak.

– Det går ganska bra. Bara målningen tar omkring 15 minuter, att slipa kan ta lite längre tid. Det är ju tajt, men man behöver inte springa, man klarar det hyfsat.

De är en målare på varje plattform. Per dag ska de göra tio-elva stycken färdigmålade tak.

Johannes är snickare i grunden, men gick in som målare efter att ha lärts upp på Lindbäcks.

– Vi går in i produktion direkt. Vi börjar på spackling eftersom underlaget är viktigast. Man får spackla tills dess att man känner sig bekväm med det, sedan blir det slipning och sist färdigmålning.

Väggarna börjar tillverkas längst ned i fabriken sedan åker de hela vägen i det som kallas vägglinjen. Första gruppen spacklar första varvet, nästa grupp spacklar andra varvet, stationen efter är slipning, därefter grundmålning och till sist slutmålning.

Produktionstakten på Lindbäcks i Piteå är hög. Fabriken ska ut med en volym, en lägenhet, var 50:e minut, det blir 52 stycken i veckan.

Det skulle gå än snabbare att tillverka de olika projekten med fler maskiner och färre antal anställda. Men tanken med Lindbäcks fabriker i Öjebyn och Piteå är att skapa arbetsmöjligheter för bygden, förklarar David Lindström.

Totalt arbetar omkring 250 personer i de båda fabrikerna, runt 500 i hela koncernen.

– Kvaliteten är också en del. Måleriet är så pass känsligt. Vi använder oss av vissa maskiner som spackelboxar och sprutor, men vi vill utbilda vår personal så att alla gör likadant.

Varje morgon samlas de olika arbetsgrupperna i fabriken för en genomgång av gårdagens arbete. Uppstod några avvikelser? Vad fungerade bra? Vad fungerade mindre bra? Svaren förmedlas till vd:n som sedan beslutar om förändringar bör ske för ett bättre flöde, eller säkrare arbetsmiljö.

Lindbäcks

Lindbäcks är ett familjeföretag från Piteå som producerar flerfamiljshus i trä. Lindbäcks har två fabriker: en i Öjebyn som öppnades 1994 och en vid Haraholmen, hamnen i Piteå. Den senare invigdes i december 2017.

Lindbäcks kan bygga upp till åtta våningar i trä, men med ett par av våningarna i betong kan byggena byggas upp till tio våningar. Träet som används i byggena är från Martinsons i Skellefteå. En genomgående tanke hos Lindbäcks är att skapa arbetstillfällen och gynna lokala företag.

Målet i fabriken på Haraholmen är att producera en volym var 30:e minut när fabriken kommit upp i full kapacitet. Det vill säga 80 volymer i veckan, och totalt 2 000 lägenheter per år.

Slutarbetet görs ute på byggena. Tak- och väggvinklar spacklas aldrig färdiga i fabriken då det skulle spricka under transporten. Därför har Lindbäcks anställda målare ute på byggena som gör det sista slutarbetet.

Totalt är det sju målare från Lindbäcks och en elektriker från Bravida som är ute och gör det sista på byggena. Ute på byggena sätts även vissa fasader som puts och skivfasad. Panel sätts för det mesta i fabriken.

Arbetstiden är 06.30 till 16.00 måndag till torsdag. 06.30 till 13.15 på fredagar.

Totalt har Lindbäcks drygt 500 anställda i koncernen. Antal fabriksanställda ligger runt 250 stycken. I mitten av november i år meddelade Lindbäcks att de drar ned på antalet bemanningsanställda med 25 tjänster på fabrikerna.

”Sverige behöver mer bostäder, men vi kan inte trolla utan nu anpassar vi oss efter verkligheten”, kommenterar Lindbäcks byggs vd Stefan Lindbäck situationen i Piteå-tidningen.