• Bild: Pixabay

Arbetsdomstolens utredning visar att målarna var anställda av målerifirman och inte av bemanningsbolaget. Därför ska målerifirman betala målarnas löner.

Målareförbundet stämde Ekholmens puts och måleri då de inte betalat ut den lön fem målare hade rätt till. Företaget som har hängavtal på måleriavtalet har betalat för låg timpenning och för vissa månader ingen lön alls.

– Innan huvudförhandling i Arbetsdomstolen träffade vi ett förlikningsavtal med Ekholmens puts och måleri gällande två av våra medlemmar. Vilket innebär att de fått ut ett belopp som de har godtagit, säger ombudsman Jan Staaf.

Huvudförhandlingen kom därmed att gälla tre medlemmar. Ekholmens puts och måleri har hävdat att två av målarna utfört arbeten åt dem men varit anställda av bemanningsbolaget IWOG. Den tredje målaren har överhuvudtaget inte utfört arbete åt dem.

LÄS ÄVEN: Företag på obestånd stäms för obetalda löner

Efter Arbetsdomstolen utredning är det visat att målerifirman och bemanningsbolaget var ense om att bemanningsbolaget skulle betala ut lön och sedan fakturera kostnaderna.

Men enligt Arbetsdomstolen har anställningsavtalet träffats med en behörig företrädare för måleriföretaget och det finns inget som visar att företrädaren gjort klart för målarna att någon annan än måleriföretaget skulle vara avtalspart.

Därmed anser domstolen att målarna varit anställda av måleriföretaget som ska betala deras lön på 47 270 kronor, 91 461 kronor respektive 28 412 kronor och ränta därtill.

LÄS ÄVEN: AD: Arbetsgivaren ska tydligen anvisa personalutrymmen

Ekholmens puts och måleri ska också betala Målareförbundets rättegångskostnader med 319 507 kronor. Domstolens ledamöter var eniga.

– Vi får vara nöjda. Det som tar vid nu är att få ut medlemmarnas pengar. Rättskyddet fortsätter att arbeta med det, säger Jan Staaf.

Helena Forsberg
Helena.forsberg@lomediehus.se