Efter 131 år som fackförbund så har förbundsstyrelsen i Målareförbundet fattat beslut om att vi är ett feministiskt förbund. Vad har hänt och varför?

1887 bildades Målareförbundet ur en kamp som hade sitt ursprung ur ett system som innebar att branschen (skrået) bestämde vilka som kunde utföra jobben på arbetsmarknaden. När näringsfriheten infördes, och den första konkurrensen om arbetarens villkor blev prissatt så förstod dåtidens målare vikten av att organisera sig.

LÄS ÄVEN: Mira för sällskap av Fastighets i Örebro

Sedan dess har vi aldrig tvekat på vårt uppdrag, och vilken som är vår huvuduppgift!

Att utjämna skillnaden mellan de som anställer och de anställda är och har alltid varit vår viktigaste uppgift.

Att genom att organisera oss så har vi byggt en stark gemenskap.

Klassanalysen har brunnit som en ledstjärna genom vår fackliga kamp under alla dessa år. Vår övertygelse har varit, att om vi bara kan utjämna skillnader mellan fattig och rik, arbetsgivare och arbetstagare så kommer vi att nå framgång i vårt arbete att skapa ett jämlikt samhälle.

När kvinnorna i större utsträckning hittade till våra yrken och vi kunde börja mäta skillnader i lön och anställningsvillkor så fanns där en skillnad! Den var inte katastrofalt stor, men i jämförbara åldersgrupper så fanns där en löneskillnad på nästan 2 procent.

Vi stod inför att det fanns en mätbar löneskillnad inom våra kollektivavtal mellan kvinnor och män. Vi som hade byggt det perfekta lönesystemet som inte skulle diskriminera någon. Hur var det möjligt?

LÄS ÄVEN: Josefine Krantz: ”Vad är det egentligen för frågor som vi ställer?”

När vi efter nästan 130 år som fackförening inser att det även finns en könsmaktsordning (skillnad mellan kvinnor och män inom samma yrke) som påverkar lönesättning samt hur kollektivavtalet används, då måste vi lägga till en del till vår klassanalys, som uppenbarligen inte varit tillräcklig.

Efter mycket funderande har Målareförbundet kommit fram till att det inte räcker med en klassanalys för att lösa dagens problem, utan vi måste också lyfta problemet med den könsmaktsordningen som finns i samhället.

Kvinnor med samma utbildning, som gör samma jobb, tjänar mindre än män!

Målareförbundets slutsats är enkel. Det görs skillnad på män och kvinnor, och det är inte ok!

Vi tänker som fackförbund förändra det, och med det så är vi faktiskt ett femininistiskt förbund.