Tisdagen den 26 mars 2019

← Senaste numret • 3 2019

Målarnas Facktidning nr 3 - 2019
Klicka på bilden

  •  – Det pågår mycket forskning om nanoteknik i världen. Men det handlar mest om att utveckla produkterna. Här på NFA är vi inriktade på att se hur det påverkar kroppen, säger forskningsledare Ulla Vogel. Foto: Siv Öberg

  • Eftersom säkerhetsdatabladen ofta saknar information om det finns nanopartiklar i målarfärg är det säkrast att utgå från att de gör det. Foto: Siv Öberg

  • Med en pipett sätter Jorid Sörli en droppe vätska för att mäta hur ytspänningen ändras på den konstgjorda lungan i cykler var tredje sekund. Foto: Siv Öberg

  • Tvärsnitt av en lunga från en mus som fått i sig nanopartiklar. I den mörka bilden visar pilarna var de vita nanopartiklarna från kolnanorören sitter ett år efter exponeringen. De påminner om asbest. Foto: Siv Öberg

  • Tvärsnitt av en lever från en mus som exponerats för nanomaterial. De vita prickarna visar att nanopartiklar har spridit sig från lungorna till levern.Foto: Siv Öberg

  • Objektglas med tvärsnitt av lever från möss som utsatts för nanomaterial. Forskarna vill ta reda på hur lång tid nanopartiklarna finns kvar i vävnaderna. Foto: Siv Öberg

  • Slipning:Använd andningsskydd med P3-filter vid allt slipningsarbete. Det är det bästa sättet att skydda sig mot nanopartiklar. Foto: Pressbild 3M

Nanopartiklar – ett hot mot din hälsa

Arbetsmiljö

Använd andningsskydd vid slipningsarbete och friskluftsmask vid sprutmålning! Det är viktigare än någonsin. Nanopartiklar innebär stor risk för långsiktiga skador på lungor och andra inre organ.


– Vi måste utgå från att alla färger idag består av nanomaterial i någon form, säger professor Ulla Vogel.


Produkter som innehåller nanomaterial bli allt vanligare på marknaden. De kan finnas i kläder, skor, kosmetika, däck, elektronik, byggmaterial, plastartiklar och inte minst i målarfärg.


Med nanomaterial får produkterna bättre egenskaper. De blir lättare, starkare och smutsavvisande.


Nanopartiklar finns naturligt, men kan även framställas på konstgjord väg för att ingå i olika ämnen som exempelvis titandioxid. Även dieselavgaser innehåller nanopartiklar.


LÄS ÄVEN: Helena Forsberg: ”Nanopartiklar fastnar i lungorna”


Det som gör att nanopartiklarna har så speciella egenskaper beror på deras struktur och att de är så små. En nanopartikel är mindre än 100 nanometer. Som jämförelse kan sägas att ett hårstrå är 80 000 nanometer.


Men genom att partiklarna är så små, innebär det risker när de frigörs i luften med damm. Forskning visar att en del nanopartiklar lätt fastnar i lungblåsorna. Kroppen har svårt för att göra sig av med dem och då kan det leda till inflammationer.


På ”Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljö”, NFA, i Köpenhamn har man studerat nanopartiklar sedan 2005. Här arbetar 35 personer under professor Ulla Vogels ledning. Av dem är 15 forskare:


– Internationell forskning och forskning på NFA har visat att om man får nanopartiklar i lungorna så ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, KOL, astma och liknande sjukdomar, förklarar hon.


Men det innebär även en risk att andra organ skadas. Trine Berthing är mikroskopspecialist på laboratoriet. I djurförsök som gjorts på möss, visar det sig att nanopartiklarna också kan sprida sig till andra inre organ. Nanopartiklar i titandioxid syns som små vita prickar på en bild med ett tvärsnitt av levern från en mus.


– Det här mikroskopet har en förstoring på 1 000 gånger, så vi kan se ner till två nanometer. Det är specialbyggt med ljus som kommer från sidorna. Det gör att nanopartiklarna reflekteras. Då är det lättare att upptäcka dem. Med elektroniska mikroskop kan man se ända ner till atomnivå, upplyser Trine Berthing.


LÄS ÄVEN: Här är Europafackets krav inför EU-valet


De har konstaterat att nanopartiklar som är mindre än 100 nanometer kan vandra vidare till andra organ. I undersökningarna ingår även att studera hur länge nanopartiklarna stannar kvar i kroppen efter en viss tid.


På forskningscentret använder man sig också av en konstgjord lunga för att ta reda på hur ytspänningen i lungblåsorna påverkas av nanopartiklar. Den konstgjorda lungan med reagensglas är tänkt att ersätta djurförsök på sikt.


– Just nu håller vi på att undersöka hur olika impregneringsmedel påverkar ytspänningen. Ytspänningen är avgörande för hur gasutväxlingen mellan luft och blod fungerar i lungorna. Om den slås ut, kan man få akuta andningsproblem. Det inträffar flera förgiftningsfall varje år på grund av skadliga ämnen i sprayer, förklarar forskaren Jorid Sörli.


En del nanomaterial är särskilt farliga, framhåller Ulla Vogel:


-Exempelvis kolnanorör, som bland annat används för att framställa lätta och starka kompositmaterial i stötfångare till bilar. Kolnanorör är långa och tunna och kan tränga långt ner i lungorna vid inandning. De har egenskaper som påminner om asbest, säger hon.


Att måla för hand med pensel eller roller innebär inga särskilda risker att bli utsatt för nanopartiklar. De frigörs inte i vätska. Men vid sprutmålning och slipning då materialet frigörs i luften, måste man vara extra noga att skydda sig.


Vid sprutmålning ska man se till att använda friskluftsmask. Damm från olika sorters material innebär alltid stora risker på byggarbetsplatser där exponering är vanligt. Då kan nanopartiklar vara mycket farliga.


Därför ska man alltid ha ett andningsskydd med P3 filter när det förekommer damm. Eftersom nanopartiklar är så små, håller de sig svävande i luften väldigt länge och sprids lätt.


LÄS ÄVEN: LO-facken kommer inte att gå med på fri uppsägningsrätt


Det förekommer ofta nanopartiklar i färg med hög glansighet. Men hur ska man veta att det finns nano i de färger man arbetar med?


Säkerhetsdatabladen ger inte alltid tillförlitliga besked. De innehåller ibland felaktiga uppgifter om partiklarnas storlek. Och ibland saknas det information överhuvudtaget. Det är ett problem, menar Ulla Vogel.


– Måleriföretagen måste ställa krav på leverantörer och producenter. Om de inte vill uppge vilka av deras produkter som innehåller nanomaterial, då ska man säga att man kommer att byta leverantör, framhåller hon.


Säkerhetsdatablad med korrekt information är också ett viktigt underlag för den dokumentation som behöver göras av färdigmålade ytor, så att hantverkare som vid senare tillfälle ska renovera ytorna, kan få reda på vad det är för slags färg i materialet de ska arbeta med.


– Vi måste utgå från att alla färger idag består av nanomaterial i någon form, konstaterar Ulla Vogel.


I Sverige finns inget gränsvärde för nanopartiklar.


– I Danmark har vi ett gränsvärde på 10 mg/m3 som gäller för titaniumdioxid i alla storlekar. Men det är för mycket när det gäller titaniumdioxid som innehåller nanopartiklar, anser Ulla Vogel.


– I USA har National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, förordat att det inte ska vara mer än 0,3 mg/m3. Det är stor skillnad, påtalar hon.


Forskningen på NFA går vidare.


– Vilka exponeringar blir det vid upphettning av material som innehåller nano? Hur farligt är det med metalloxider när de utsätts för höga temperaturer? Nu vill vi ta reda på vad som händer i olika förbränningsprocesser, säger Ulla Vogel.
LÄS ÄVEN: Gränsvärdet för kvarts sänks inte – forskare och fack kräver omprövningFakta


• Nano betyder dvärg.


• Nanoteknik handlar om partiklar som är mellan 1 och 100 nanometer.


• En nanometer är en miljarddels meter = 0,000 000 001 meter.


• Ett hårstrå är ca 80 000 nanometer.


Vad säger facket och tillverkarna?


År 2015 var kemiska hälsorisker och nanopartiklar ett prioriterat område inom Målareförbundets verksamhet. Hur har ni arbetat med detta?


– De resultat som forskningen kommer fram till försöker vi sprida till våra medlemmar, svarar Niklas Holmqvist, ombudsman.


Vad ställer facket för krav på arbetsgivarna när det gäller färg som innehåller nano?


– Det är viktigt att arbetsgivarna driver på gentemot färgtillverkare och beställare för att öka kvalitén i arbetsmiljöfrågorna, säger han.
Vad säger färgtillverkarna?


Varför står det inte på säkerhetsdatabladet om färgen innehåller nano?


– Vi följer CLP förordningen och miljölagstiftningen när det gäller deklaration av innehåll. Det finns inga krav att ange nanopartiklar. Därför anger vi inget innehåll av det i våra produkter, säger Per Törnqvist, marknadschef på Caparol DAW Nordic AB.Torbjörn Svensson

malarnas@lomediehus.se


 Maila artikeln  Dela på Facebook
2019-03-01 09:00


Mer Arbetsmiljö
Foto: Tomas Nyberg/arkiv

AD: Arbetsgivaren ska tydligt anvisa personalutrymmen

Målerifirman har säkerställt att det fanns personalutrymmen men inte informerat målarna. ...

Efter Metoo: Fack och arbetsgivare lanserar checklista

Fack och arbetsgivare har lanserat ett webbverktyg för att motverka sexuella trakasserier...

Dikten som hyllar skyddsombudet

Det kom en dikt till redaktionen. Mats Hammarlund är pensionerad timmerman och skriver o...

Helena Forsberg: ”Fira och stöd ditt skyddsombud”

”Om ett skyddsombud inte vågar genomföra sitt uppdrag är det illavarslande för alla...
Foto: Per Eklund

”Vi är för duktiga på att lösa problem”

Idag är det Skyddsombudens dag. En dag för att uppmärksamma det slitsamma och ibland gans...

Tvingades äta lunch bland målarburkar – nu stäms företaget i Arbetsdomstolen

Målarna hänvisades att äta och byta om i ett skyddsrum som också användes som materialför...

21 byggarbetare omkom på VM-arenorna ”Fifa har inte tagit sitt ansvar”

  När fotbolls-VM sparkades igång var facit för arbetsmiljön vid byggandet av areno...

Arbetsplatsolycka och två dödsolyckor

En arbetsplatsolycka inträffade i onsdags vid Garpenbergsgruva i Hedemora, Dalarna.  På ...

VM-arenorna i Ryssland byggs med livet som insats

Minst 17 människor har hittills dött när ett tiotal arenor byggs eller renoveras inför fo...

Åtta män fick lämna bygget efter sextrakasserier

Skanska har tillsammans med två underentreprenörer utrett de sexuella trakasserier som up...

Nyheter

Ett mänskligt maskineri planerat i minsta detalj

Det dunkar, slamrar och tjuter. Doften av trä och målarfärg är påtaglig i den stora lokalen i Piteå.
– Alla vet precis sin uppgift här. Den som är ny får lära sig exakt vilka moment den ska göra, i princip vilket steg den ska ta, säger David Lidström, kvalitetsansvarig för …

...

LO:s plan: Att knyta tätare band till S

Trots besvikelse över januariavtalet vänder LO-topparna inte Socialdemokraterna ryggen. I stället för att lossa banden är strategin att för­djupa relationen och knyta partiet närmare sig. Men inför S-kongressen mullrar det i leden.
– Jag vill att vi stärker samarbetet med Socialdemokraterna och försöker utveckla en politik som tydligt gynnar Sveriges …

...

Studieresa: Svenska företag måste ta ansvar utomlands

Förbundsledningen och förbundsstyrelsen gör varje kongressperiod en studieresa. De har tidigare varit till Rom, Nepal, Rumänien och Kina. 
– Den här gången beslöt vi att binda samman med något aktuellt, säger Mikael Johansson, förbundsordförande.
På BWI:s kongress i Sydafrika antogs ett handlingsprogram för det internationella utvecklingsarbetet. Det finns ett hållbarhetsmål, Agenda …

...

Nya brister på olycksdrabbat byggföretag

Flera fallolyckor har tidigare skett på Nåiden bygg AB:s arbetsplatser. Vid den senaste inspektionen som Arbetsmiljöverket gjorde på bygget av Kuststad i Luleå upptäcktes nya brister.
Arbetsmiljöverket kräver att Nåiden bygg åtgärdar fallrisker, en felaktigt monterad ställning, ett för stort avstånd mellan ställningens arbetsplan och vägg samt dammspridning vid sågning.
Arbetsmiljöverket …

...

Josefine Nilsson: ”Dansen hjälper mig att orka måleriet”

Som tävlingsdansare på elitnivå, tränare och fackligt aktiv är Josefine Nilsson van att stå i rampljuset. Under våren har hon varit aktuell i Talang men i en mer bakomliggande roll – som koreograf till Kurbits Crews shownummer.
Vi träffar Josefine en torsdag kväll i danslokalen i Falun. Hon kommer direkt …

...

Josefine och Jesper – Två målare bland årets hjältar

Priset Årets fackliga hjältedåd delas ut den 29 mars. Nu presenterar LO Ung de fyra finalisterna, och bland dessa finns Josefine Krantz och Jesper Jinesjö från Målareförbundet.
Trots att Målarnas är LO:s minsta förbund kommer därmed hälften av finalisterna därifrån.
Priset för årets fackliga hjältedåd delas varje år ut av LO …

...

Företag ansåg sig ha hyrt in målare – döms som arbetsgivare

Arbetsdomstolens utredning visar att målarna var anställda av målerifirman och inte av bemanningsbolaget. Därför ska målerifirman betala målarnas löner.
Målareförbundet stämde Ekholmens puts och måleri då de inte betalat ut den lön fem målare hade rätt till. Företaget som har hängavtal på måleriavtalet har betalat för låg timpenning och för …

...

Spackel: Ny special för gipsskarvar – och lite kuriosa

MÅLARNYTT
En specialspackel för gipsskarvar, ett online-verktyg som hjälper dig även att beräkna åtgång – och hur man säger ”spackel” på ryska. Här kan du läsa lite smått och gott om den välanvända målarutrustningen.
Nu finns en helt ny specialspackel för gipsskarvar med ”fjädrande” funktion på mitten.
– Den ger det där …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o LO Mediehus - Box 826 - 101 36 Stockholm

Om Kakor