• Från vänster: Roger Linnér, COO, Peab, Ylva Johansson (s), arbetsmarknadsminister, Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, Anders Erlandsson, operativ chef Skanska Sverige, Henrik Löfgren, divisionschef NCC Infrastructure, Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket. Foto: Pressbild

Vid Arlanda flygplats ska en träningspark för säkerhet i byggas. Säkerhetsparken blir en anläggning där de som arbetar i byggbranschen kommer att kunna träna fysiskt på säkerhet.

Sveriges Byggindustrier är initiativtagare till säkerhetsparken som byggs med inspiration från det finländska konceptet Safety Training Parks. I styrgruppen för projektet sitter flera av Sveriges största byggföretag.

– Insatserna för att minska antalet olyckor på våra byggarbetsplatser får aldrig ta paus. Vår vision är noll olyckor. Säkerhetsparken blir ett viktigt verktyg i vår strävan för en attraktiv, sund och säker byggbransch, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

LÄS ÄVEN: Nya brister på olycksdrabbat byggföretag

Det första spadtaget har tagits av representanter från näringsliv, myndighet och regering och säkerhetsparken planeras stå färdig för invigning oktober 2019.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem betonar vikten av förebyggande arbete för att värna säkerheten på arbetsplatser:

– Det absolut viktigaste arbetsmiljöarbetet är det förebyggande, att arbetsgivare, skyddsombud, anställda och andra som finns på den lokala arbetsplatsen tillsammans skaffar sig kunskaper om vilka risker som finns och hur dessa ska hanteras för att undvika ohälsa. Den säkerhetspark som jag idag fått bevittna det första spadtaget till känns som ett mycket bra initiativ och har möjligheten att bli en god plats för lärande inte minst i säkerhetsarbetet.

LÄS ÄVEN: Josefine och Jesper – Två målare bland årets hjältar

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.

Helena Forsberg
helena.forsberg@lomediehus.se