• Arbetsmiljöverket kräver att Nåiden Bygg vidtar åtgärder för att säkra arbetsmiljön vid bygget av Kuststad i Luleå. Annars väntar sanktionsavgift eller förbud. Foto: Tomas Nyberg/Arkiv

Flera fallolyckor har tidigare skett på Nåiden bygg AB:s arbetsplatser. Vid den senaste inspektionen som Arbetsmiljöverket gjorde på bygget av Kuststad i Luleå upptäcktes nya brister.

Arbetsmiljöverket kräver att Nåiden bygg åtgärdar fallrisker, en felaktigt monterad ställning, ett för stort avstånd mellan ställningens arbetsplan och vägg samt dammspridning vid sågning.

Arbetsmiljöverket skriver att där det finns risk för fall till lägre nivå och där nivåskillnaden är två meter eller mer är risken inte tillräckligt förebyggd. Om det behövs ska skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas.

LÄS ÄVEN: Snickaren rasade fyra meter – nu ska företaget betala

Arbetsplan som används för arbete eller som tillträdesled är inte monterat så att delar inte oavsiktligen kommer ur sitt läge.

Avståndet mellan ställningens arbetsplan och vägg ska vara så litet som är praktiskt möjligt, normalt inte mer än 0,30 meter. Om det inte är möjligt att få ställningen så nära fasaden kan man montera konsolplan eller sätta upp ett skyddsräcke även på ställningens insida.

Om sågning av trämaterial ska ske inomhus ska dammsugare anslutas till utrustningen.

Senast den 24 mars ska Nåiden bygg ha åtgärdat bristerna, annars kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud.

LÄS ÄVEN: Kuststad: Bygget på havsbottnen

Det norrländska byggbolaget är olycksdrabbat och i Arbetsmiljöverkets diarium finns flera inspektionsmeddelanden om brister, utredningar av olyckor och strafförelägganden.

På bygget av Kuststad i Luleå inträffade tre fallolyckor vintern 2017-2018. För en av olyckorna då ett valvbord välte och en arbetare föll tio meter till marken har det norrländska byggbolaget fått en företagsbot på 300 000 kronor.

Arbetaren överlevde tack vare att han landade i en snödriva men ådrog sig skador och var sjukskriven två veckor.

I januari utfärdade Arbetsmiljöverket en sanktionsavgift på 219 500 kronor för att brister i fallskydd då en snickare föll fyra meter vid ett bygge i Kiruna i höstas.

Helena Forsberg
helena.forsberg@lomediehus.se