• Bild: Pixabay

Det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för målare. Därför har Upphandlingsmyndigheten tagit fram särskilda arbetsrättsliga villkor som myndigheter ska använda sig av när den skriver kontrakt med entreprenörer.

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter utformat särskilda arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och arbetstid för måleriarbeten.

Villkoren ingår i ett paket av stödmaterial med övergripande kontraktsvillkor, anvisningar för hur villkoren ska användas och underlag för uppföljning.

LÄS ÄVEN: Avtal: Samarbete för att få fler i jobb

Kommuner, regioner och andra myndigheter ska i sina kontrakt med entreprenörer skriva in dessa villkor som även gäller underentreprenörer. Upphandlande myndighet ska också följa upp och se att villkoren efterlevs. Vid brister kan kontraktet också sägas upp.

Villkoren har tagits fram i samråd med Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet och har kollektivavtalet som utgångspunkt.

Arbetsrättsliga villkor i upphandling kan fungera som ett komplement till lagstiftning för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor.

Upphandlingsmyndigheten gör bedömningen att det finns risker att målare utnyttjas. Personalbrist i vissa delar av landet leder till att arbetstidslagen inte efterlevs, utländska arbetskraft utnyttjas, det finns arbetstagare som inte har tillstånd att arbeta i Sverige och det förekommer att anställda tvingas lämna tillbaka delar av lönen med resultat att lönebeskeden inte stämmer.

Skatteverket har också identifierat byggbranschen som ett riskområde för svart arbetskraft och skattebrott.

LÄS ÄVEN: AD: Arbetsgivaren ska tydligt anvisa personalutrymmen

Upphandlingsmyndigheten inrättades 2015. Uppdraget är att verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.

De ska fungera som ett stöd för andra myndigheter exempelvis kommuner och regioner som gör upphandlingar.

Helena Forsberg
helena.forsberg@lomediehus.se