• De regionala skyddsombuden diskuterade hur de skulle hjälpa den fiktiva medlemmen som blivit utsatt för kränkande särbehandling. Foto: Helena Forsberg

När de regionala skyddsombuden samlades för sin årliga konferens var temat denna gång hur de ska arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Målareförbundet och Elektrikerförbundet hade sin utbildning samtidigt på Rönneberga och delar av programmet var gemensamt.

Skyddsombuden fick en fallbeskrivning och sedan arbetade de i grupper med målet att söka reda på vad som är lämpligt att göra och vilka steg som behöver tas.

LÄS ÄVEN: Skyddsombud på kurs för att hantera trakasserier

De såg också en teater som gav en del att reflektera över. Förbunden hade tagit hjälp av Runöskolans pedagog Mikael Friberg.

Han tipsade att vara uppmärksam på arbetsplatserna om det finns osämja och dålig stämning, om arbetsbelastningen är för hög eller ojämn, om arbetsfördelningen upplevs orättvis för att ta några exempel.

LÄS ÄVEN: ”Bra arbetsmiljö är inte gratis”

Det förebyggande arbetet definieras i Arbetsmiljöverkets föreskrift om det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och det ska finnas en handlingsplan. Föreskriften Organisatorisk och socialarbetsmiljö (OSA) ska arbetsgivare och arbetstagare jobba med och den ska integreras i SAM.

Om det skulle uppstå kränkande särbehandling har skyddsombuden flera verktyg beroende på omständigheterna. Dels föreskriften OSA men också diskrimineringslagen kan vara aktuell.

Helena Forsberg
helena.forsberg@lomediehus.se