• Målareförbundet i samtal med Sveriges dåvarande generalkonsul i New York Leif Pagrotsky. Foto: Mats Eriksson

  • International Union of Painters and Allied Trades (IUPAT) företräder arbetare i USA och Kanada. Här är det lokalavdelningen i New York som får besök av Svenska Målareförbundet. Foto: Joakim Blomqvist

Förbundsledningen och förbundsstyrelsen gör varje kongressperiod en studieresa. De har tidigare varit till Rom, Nepal, Rumänien och Kina. 

– Den här gången beslöt vi att binda samman med något aktuellt, säger Mikael Johansson, förbundsordförande.

På BWI:s kongress i Sydafrika antogs ett handlingsprogram för det internationella utvecklingsarbetet. Det finns ett hållbarhetsmål, Agenda 2030, och förbundet har anslutit sig till en global deal: Statsminister Stefan Löfvens initiativ för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden globalt.

– Hur träffar det här oss? Vad har vi för åtaganden? Vi började sätta in det i ett sammanhang och kom fram till att vi ska träffa svenska representanter som jobbar med dessa frågor, säger Målareförbundets ordförande Mikael Johansson.

I New York träffade de Leif Pagrotsky som vid besöket var Sveriges konsul, en post han lämnade strax därefter, och svenska representanter för FN och ILO.

– De var förvånade och glada att ett fackförbund besökte dem och intresserade sig för dessa frågor. Men ekonomisk hållbarhet och arbetsrätt är ju precis det ett fackförbund ska jobba med, säger Mikael Johansson.

LÄS ÄVEN: Qatar: En del har förbättrats men mycket återstår

När Målareförbundet och andra svenska fack möter fackliga från andra länder möts de ofta med respekt för hur väl arbetsmarknaden fungerar i Sverige och hur stark fackrörelsen är.

– Det är väldigt förvånande att våra svenska företag inte tar med sig denna kultur när de verkar i andra länder, säger Mikael Johansson och tar Skanska som ett exempel på företag som har väldigt dåligt rykte utomlands.

Leif Pagrotsky fick frågan från Målareförbundets delegation om huruvida svenska företag tar kontakt och vill veta hur arbetarrörelsen fungerar i USA – men det var väldigt sällsynt.

Mikael Johansson frågade om de svenska facken kan hjälpa till på något sätt, och även om det inte ledde till några konkreta åtgärder har han känslan av att Målareförbundet gjorde avtryck med sitt besök.

I en värld där företagen är globala måste också facket vara det. Exempelvis har svenska och amerikanska facks samarbete gjort att de anställda på H&M i New York fått det bättre på jobbet.

Amazon, som i USA är välkänt för usla arbetsvillkor och att vara antifackligt, är på väg att etablera sig i Sverige. Hur ska svenska fack agera?

Stuart Appelbaum, ordförande för USA:s största handelsfack, sa såhär till Arbetet Gobal under ett Sverigebesök:

– Du måste arbeta med lokal organisering och global organisering.

LÄS ÄVEN: Josefine och Jenny inspirerade kvinnor i världsfacket

Målareförbundet passade också på att träffa det nordamerikanska målarfackets lokalavdelning i New York. Tidigare har kontakterna med systerförbundet enbart varit på förbundsnivå.

Mikael Johansson är imponerad av facket, som verkar i ett antifackligt sammanhang.

– De lyckas utföra ett dagligt fackligt arbete som gör skillnad för medlemmarna.

För det amerikanska målarfacket är organisering och rekrytering en existentiell fråga. De jobbar mycket med att skapa mervärde i medlemskapet och försöker få det till en självklarhet att vara med i facket.

Förbundsstyrelsen åkte vidare till Washington där de träffade centralorganisationen för det nordamerikanska målareförbundet, International Union of Painters and Allied Trades (IUPAT), som företräder arbetare inom byggindustrin i USA och Kanada.

I Washington har facket en yrkesskola och att släppa kontrollen till arbetsgivare eller samhället aktar de sig noga för. Istället betalar arbetsgivarna för att få utbildad arbetskraft.

– Vi pratade om hur vi kan berika varandras utbildningssystem och fick ta del av deras kursprogram, finns mycket vi kan ta efter, säger Mikael Johansson.

– IUPAT är bra på att bygga starka arbetsplatsorganisationer. Där finns också saker att lära.

Helena Forsberg

Helena.forsberg@lomediehus.se