Torsdagen den 23 maj 2019

← Senaste numret • 4 2019

Målarnas Facktidning nr 4 - 2019
Klicka på bilden

  • Bild: Pixabay

”Varför är jämställdhet viktigt för Målareförbundet?”

Åsikter

DEBATT


”Även om det finns människor som är positivt inställda till att kvinnor återfinns i hantverksyrken så är det tydligt att den normativa bilden av en målare fortfarande är en man”, skriver debattörerna.


Målareförbundets värdegrund bygger på alla människors lika värde och alla människors lika rätt. Det betyder att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett ålder, kön, könsidentitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, och funktions­variation.


Att förbundet arbetar med jämställdhetsfrågor borde vara en självklarhet för alla, men så är inte fallet. Vi har medlemmar som på olika sätt utrycker förvåning över varför förbundet ens lägger energi på jämställdhetsfrågorna.


LÄS ÄVEN: Jan-Olof Gustavsson: ”Målareförbundet är ett feministiskt förbund”


Det finns ett väldigt enkelt svar på det och det är att förbundet vilar på en demokratisk värdegrund. Utifrån värdegrunden arbetar vi för att öka jämställdheten både i förbundets demokratiska organisation och i våra branscher.


Alla medlemmar har rätten, och det uppmuntras också, att engagera sig demokratiskt i syfte att påverka förbundets arbetssätt och identitet.


Den fackliga uppgiften ligger i att vi tillsammans använder vår kollektiva styrka för att stärka arbetarna gentemot arbetsgivarna på arbetsmarknaden.


För att förstå att  jämställdhetsfrågor och demokrati oupplösligt hänger samman följer här några exempel . Vi har kvinnliga medlemmar som vittnar om utsatthet på våra arbetsplatser, där de får utstå kränkande särbehandling och trakasserier.


Kvinnliga förtroendevalda som upplever det svårt att göra sina röster hörda och bli tagna på lika stort allvar som sina manliga kollegor.


Vi har fortfarande – år 2019 – kvinnliga målare som får vara med om att kunder undrar var den ”riktiga” målaren är när de kommer för att utföra ett arbete.  Eller när en kvinnlig målare ringer för att boka in ett jobb tas hon för en kontorist.


För ordningens skull ska vi även nämna dem som reagerar väldigt positivt när en målare, som också råkar vara kvinna, ska komma och utföra arbetet. Även om det finns människor som är positivt inställda till att kvinnor återfinns i hantverksyrken så är det tydligt att den normativa bilden av en målare fortfarande är en man.


LÄS ÄVEN: Byggbranschens #Metoo följs upp av arbetsgrupp


På grund av den normativa manliga kulturen har ett antal kvinnliga medlemmar utövat sin demokratiska rätt i syfte att få till förändring. De har valt att ta ett ansvar för att förändra sin egen och andras omgivning.


En del i detta  är att det efter en motion på förbundsmötet 2014 inrättades ett kvinnligt nätverk. Nätverket antog år 2016 namnet Mira. Mira står för ”Målinriktade, Inspirerande, Respekterade, Accepterade”.


Våra medlemmar som är engagerade i Mira återfinns i hela landet och de arbetar dagligen med att försöka sprida information och öka kunskaperna i jämställdhetsfrågorna, både på arbetsplatserna och i förbundet.


Det är allt ifrån osakliga löneskillnader till mobbning och kränkande särbehandling. Mira arbetar likaså dels med att nyansera den normativa kultur som finns i våra branscher så att kvinnorna vill stanna kvar i yrkena, och dels med att attrahera fler kvinnor till att utbilda sig till målare och lackerare.


LÄS ÄVEN: Kvinnor får 6 000 mindre i plånboken


Vi vill därför denna dag lyfta våra kvinnliga medlemmar som tagit ansvar och valt att vara med och påverka sin egen fackliga organisation, och samtidigt också påverka våra branscher.


Med det sagt ska vi inte förglömma att kampen för jämställdhet är en kamp för alla, oavsett kön. Förändring sker på grund av att olika individer väljer att gå ihop och arbeta mot ett gemensamt mål.


Denna kraft är central för den fackliga framgången.

Fakta: Internationella kvinnodagen


Internationella kvinnodagen den 8 mars firas officiellt sedan 1977, på initiativ av FN. Dagens ursprung är den tidiga arbetarrörelsen och kvinnorörelsen.


Dagen firades av vänsterkvinnor 1911 och har fram till 1970-talets slut förknippats med den kvinnliga vänsterrörelsen.


Nu för tiden är dagen inte kopplad till någon uttalad politisk ideologi, utan betraktas som en allmän dag för kvinnofrågor.


Källa: Nordiska muséet

Josefine Krantz,

förtroendevald i avdelning 6


Niklas Holmqvist,

ombudsman på förbundskontoret


 


 Maila artikeln  Dela på Facebook
2019-03-08 12:00


Mer Åsikter

Josefine Krantz: “Ge fan i våra arbetstider!”

KRÖNIKA ”De har vad Måleriföretagen kallar för flexiblare arbetstider – flex...

Kristina Norlin: ”The Great Greta Power”

KRÖNIKA ”Det kommer kanske ta lite hårdare om vi vuxna lägger ner våra verktyg och...

Helena Forsberg: ”De unga driver på”

REDAKTÖR’N ”Men vem ska ta hand om våra gamla, sjuka och barn om alla ska vä...

”Målaren” – en dikt av Mats Hammarlund

POESI Färg och spackel är målarens makt sätta snits på lokal klädd i papper och tejp ...

Folke Bengtsson : ”Tankar kring ett antikulturpris”

DEBATT Folke Bengtsson från avdelning 2 föreslår instiftandet av ett anti-kulturpris med...

”Villkoren på svensk arbetsmarknad  – en fråga för EU?”

LEDARE ”Om det verkliga skälet är att fortsätta utnyttja människor i den fria mark...

Mikael Ljungkvist: ”Vilken väg ska vi välja?”

DEBATT Ojämlikheten i svenska samhällen ökar helt enkelt explosionsartat. Frågan är, vi...

Helena Forsberg: ”Det spelar roll”

REDAKTÖR’N ”Ulf Johansson har med hjälp av facket stridit mot Försäkringskas...

Sista akten: Ett systemskifte i arbetsmarknadspolitiken

LEDARE ”Till alla opportunistiska politiker som vill prova de för stunden rådande ...

Stefan Lövstrand: ”Borgerligt opium åt folket”

KRÖNIKA ”Inte ens de som ligger över medelklassen vinner på denna skattesänkning&#...

Nyheter

Missa inget: Checklista för sommarjobbare

Går du i skolan och ska jobba i sommar? Det finns en del att tänka på. Här ger vi dig några tips så du får en bra start på arbetslivet.

Kollektivavtal
Arbeta på ett måleriföretag som tecknat kollektivavtal för måleriyrket annars går du miste om möjligheten att få dina timmar …

...
Från vänster: Dan Mattson, Josefin Johansson, Mikael Johansson, Josefine Krantz.

Målarna på Europafackets kongress

Just nu pågår Europafackets kongress, LO:s motsvarighet på europanivå. Målarna är välrepresenterade av fyra personer som deltar för Sverige.
Mikael Johansson, ingår i LO delegationen, tillsammans med Dan Mattson ombudsman på LO distriktets Småland Blekinge, tillika medlem i Målareförbundet. Josefine Krantz, Målareförbundet deltar som representant för europafederationen. Med är också …

...

Hård press för minimilön i hela EU

En kör håller på att stämma upp i Europa. Juncker, Macron, Timmermans och flera andra lovsjunger minimilönen och vill att alla länder inför en. Det skulle rycka undan grunden för den svenska modellen där politiker håller fingrarna borta från lönebildningen.
Det är tyst …

...

Efter inspektionerna: Företag förbjuds arbeta på hög höjd

Bolaget Tak och fasadklättrarna i Sthlm AB förbjuds arbeta på hög höjd av Arbetsmiljöverket. Detta efter att oanmälda inspektioner avslöjat en rad allvarliga brister, skriver Arbetarskydd. 
Arbetsmiljöverket utförde fyra oanmälda inspektioner hos bolaget Tak och fasadklättrarna i Sthlm AB. Under dessa inspektioner …

...

Contractor PC: En ny pistol med nyheter

MÅLARNYTT
Graco lanserar en ny sprutpistol med ett par roliga finesser och förbättringar.
Contractor PC heter den och väger 540 gram inklusive munstycke och hållare.
Det innebär 20 procent lägre vikt än liknande föregångare, och själva avtryckaren är också mjukare; Det krävs bara hälften så mycket kraft att ”trycka av”.
LÄS ÄVEN: 

...

Så röstade politikerna i fyra viktiga EU-frågor

Bild: Unsplash/Element5 Digital/Pixabay/Montage

Vad tycker de svenska partierna i viktiga EU-frågor som arbetsvillkor och gränsvärden mot cancerframkallande ämnen? Här kan du se hur de svenska EU-parlamentarikerna har röstat.

Socialt protokoll

Facken i Europa kräver ett socialt …

...

Därför påverkar EU-valet just dig

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Ett val som påverkar våra jobb, klimatet och beslut som fattas i Sveriges riksdag, kommuner och regioner.
Här får du veta mer om vad valet handlar om.
EU kan verka långt borta, men spelar ändå stor …

...

Jobbfrågan splittrar partierna i EU-valet

MP välkomnar EU-regler för pappaledighet, medan C tycker att unionen ska hålla ”tassarna borta” från sådana regelverk. Här står jobbstriden i EU-valet. Tolkningarna om vad den sociala pelaren innebär går i sär.
I november 2017 hölls det sociala toppmötet i Göteborg på statsminister Stefan Löfvens initiativ.
Utfallet blev …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o LO Mediehus - Box 826 - 101 36 Stockholm

Om Kakor