Sonja och Hans Allbäck

Sonja och Hans Allbäck har tagit fram en linoljefärg utan lösningsmedel och som heller inte ska spädas med lösningsmedel. Det är de först med i Sverige i modern tid. 

Dels tillverkar man färg, vax, såpa och en del annat av linolja sedan många år, och dels driver man utbildningar i fönsterrenovering.

Paret, som Målarnas tidning skrivit om förr, har med sina snart 40 år i branschen skapat sig ett välkänt namn och har flitigt anlitats vid antikvariska renoveringar både i Sverige och utomlands.

Man har bland annat fönstermålning och renovering vid slottet i Versailles på sin meritlista.

Blev själva sjuka av färg

Sedan många år har de anammat äldre tekniker vid framställning av sina färger och om just det här berättade de på ett seminarium för inbjudna målarfirmor, kommunala bostadsföretag och privatintresserade.

– Det var när vi själva blev sjuka av den färg som fanns och kände att vi blivit exploaterade av färgbranschen som vi blev förbannade, säger Sonja Allbäck.

Vi pratar 80-tal, och även Målareförbundet reagerade starkt på den djungel av färger under samlingsnamnet linoljefärger som fanns på marknaden då.

Den reaktionen resulterade i en utredning där ”proteinbaserad färg” belades med restriktioner för yrkesmålare – både för lösningsmedlens skull såväl som misstankar om giftig emission vid torkning.

Linoljefärg förpassades ut i kylan vad gällde yrkesmålning.

Utan lösningsmedel och konserveringsmedel

Makarna Allbäck tittade bakåt, förbi 1900-talets petrokemi och upptäckte via olika gamla ”hantverksbiblar” och skrifter att en renare olja användes förr.

Ju renare olja, desto bättre produkt var erfarenheten då. Och det är det som de utvecklat till sin nuvarande färg; En kallpressad, lagrad, steriliserad och, som det gamla begreppet hette, ”avslemmad” olja där biprodukter tas bort.

– Det vi gör är att vi på ett patenterat sätt tar bort proteinet och de föroreningar som inte försvinner av sig självt. Det blir en renare produkt, och utan proteinet blir den luktfri, säger Sonja Allbäck.

Metoden är gammal, men de har själva utvecklat metoden att göra det i större skala. Resultatet blir en linoljefärg utan lösningsmedel och konserveringsmedel och som inte heller ska spädas med lösningsmedel. Torktiden är ”bara” runt 24 timmar.

Går den att måla med då?

Jan-Inge Jönsson och Håkan Ståhl som är projektledare på Schööns Måleri i Malmö är på seminariet för att friska upp kunskaperna lite.

– De tar ju bort lukten och det är bra. Sedan är det en annan målningsteknik med linolja, men det brukar gå att komma in i ganska snart.

De är positiva men lite kluvna.

– Man vet ju att det från fackligt håll inte är så populärt med linoljefärg… Men här har de ju löst en stor del av den problematiken och vad jag förstår så är det fler tillverkare som sneglar på den här metoden.

– Tyvärr tror jag inte vi vet hela sanningen om de ”vanliga” färgerna heller, säger Håkan Ståhl.

Innehåller inte enbart nyttigheter

Kulörerna i Allbäcks färger tillverkas av naturliga pigment, men det innebär förstås inte enbart nyttigheter: Bland annat titandioxid, antimontrioxid, zink och kromdioxid ingår i olika kulörer och vid framställningen används mangansickativ.

Nivåerna är under gränsvärdena, men normalt skydds-tänk med god ventilation inte minst vid slipning och sprutning är förstås på sin plats, och som alltid: Läs på säkerhetsdatabladen.

Tester av färgen

Färgen är emissionstestad och miljögodkänd av Arbetsmiljöverket, Riksantikvarieämbetet och Statens Fastighetsverk och kräver inga restriktioner för att användas inomhus.

Den har fått bästa miljömärkningen i Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Har fått en 00-1 kod i Danmark vilket innebär att du där får måla med den om du är gravid.


Jan-Inge Jönsson och Håkan Ståhl, projektledare på Schööns Måleri i Malmö, behövde uppdatera lite kunskaper och besökte testdagen hos Allbäcks. Det är förstås mest gamla k-märkta projekt där linoljefärg efterfrågas, men en och annan privatkund visar numera också intresse kring vilka alternativ som finns, menade de.


Fönsterrenovering, med de egna färgerna och kitt är Hans specialitet och där är det inte många som slår honom på fingrarna, menar han. – Jag kommer först i mål i tävlan med de flesta moderna färgsystem.