• Karl-Petter Thorwaldsson säger att LO vägrar vara ett rundningsmärke och berättar att organisationen och partiet framöver ska bereda vissa frågor gemensamt. Bilden är en arkivbild från den senaste LO-kongressen. Foto: Tomas Nyberg

LO ska få större inflytande över Socialdemokraternas politiska förslag. ”Det känns som ett embryo till en ny metod att jobba utifrån i det här nya politiska läget”. Det säger LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson.

Den facklig-politiska samverkan går in i ett nytt skede. Det meddelade Karl-Petter Thorwaldsson från talarstolen på S-kongressen i Örebro.

Några dagar innan träffades företrädare för både LO och parti. Där föddes en idé.

– Detaljerna är inte är helt klara än. Men när stora frågor kommer upp ska vi ha ett gemensamt idéutbyte och lägga fram ett gemensamt förslag, säger han till Arbetet.

LÄS ÄVEN: LO:s plan: Att knyta tätare band till S

Det innebär att LO och S gemensamt kommer att bereda vissa frågor innan de blir till skarpa förslag som ska förhandlas vidare med C och L.

Som ett exempel på en sådan fråga nämner han grön skatteväxling. En fråga som finansminister Magdalena Andersson (S) ska ha tagit initiativet till.

– Sedan förstår ju vi att de sedan måste kompromissa när de ska förhandla det med de andra partierna. Men vi vägrar vara ett rundningsmärke.

Men det är inte bara på regeringsnivå man ska ta fram gemensamma förslag. Han betonar att metoden även kan användas på lokal nivå.

LÄS ÄVEN: Facktoppar räds inte ny mandatperiod: ”S har inte sålt ut sin själ”

Har ni inte gjort det här innan?

– Nej, inte på det sättet. Kanske historiskt men det kanske lite grann gick förlorat med Miljöpartiets inträde i regeringen.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.