• Bild: Pixabay

Ta den facklig-politiska samverkan på allvar. Det var budskapet från ombuden med facklig koppling som fick Socialdemokraternas partistyrelse att ändra i sitt utkast till reformprogram.

Ombuden med facklig koppling skrädde inte orden under första dagen på Socialdemokraternas kongress i Örebro. Ett organisatorisk reformprogram kanske inte låter så hett. Det blev emellertid debatten om innehållet, som handlar om att ge det politiska samtalet en renässans och stärka den facklig-politiska samverkan. Detta skriver Arbetet.

– Facket ses i vissa delar av partiet som arbetsmyror som ska jobba på utan att ställa frågor om det politiska innehållet, sade Camilla Widman, ombud från Göteborg och facklig i Seko, i talarstolen på kongressen.

LÄS ÄVEN: LO:s plan: Att knyta tätare band till S

De ombud som till vardags även är aktiva i fackförbund hade starka åsikter. Om man ska koka ner talepunkterna passar nog: ta samverkan mellan LO-förbunden och det socialdemokratiska partiet på allvar!

Ändringsförslagen tidigare under dagen ledde till att partistyrelsen kom med en uppdaterad version av reformprogrammet där frågan fick ta mer plats. Ordet ”viktiga” byttes ut mot ”centrala”, på tal om arbetsplatsernas roll för partiet.

– Facklig-politisk samverkan måste bli en naturlig del där båda parter är jämbördiga och har inflytande, sade Jimmy Fredriksson, ombud från Norbergs arbetarekommun i Västmanlands distrikt samt aktiv i IF Metall.

LÄS ÄVEN: Facktoppar räds inte ny mandatperiod: ”S har inte sålt ut sin själ”

Mirja Räihä är kongressombud för Stockholms stads partidistrikt och facklig ledare med engagemang i Kommunal. Från hennes distrikt är 10 av 25 ombud fackliga.

– Det visar styrkan i den facklig-politiska samverkan, säger hon.

Socialdemokraternas 40:e kongress hölls i ett helt annat läge än när partiombuden för två år sedan möttes i Göteborg. Nu tvingas partiet i regeringsställning föra politik som förhandlats fram ihop med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Mirja Räihä upplever inte att det är svårare att nå ut till Kommunals medlemmar efter att Januariavtalet kom till. Detta trots att det innebar stora eftergifter ur ett fackligt perspektiv.

– Det är viktigt att man är tydlig att det här 73-punktsprogrammet var för att få en regering, partiets politik är en annan.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.