• Arbetsmiljöriskerna var för stora. Därför häver Trafikverket avtalet med Lovön samverkan AB. Foto: Trafikverket (Bilden är tagen i ett annat sammanhang)

Trafikverket häver avtalet med Förbifart-entreprenören Lovön samverkan AB, som byggt en av tunnlarna i Stockholm. Arbetsmiljöbristerna var för stora.

”En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter att ha utvärderat entreprenörens arbetsmiljöarbete under en lång tid har Trafikverket landat i detta beslut. Vi bedömer därför att en ny upphandling skapar bättre förutsättningar för leverans av det återstående arbetet”, säger Johan Brantmark, projektchef för E4 Förbifart Stockholm, i ett pressmeddelande.

I maj förra året visade en granskning som Arbetet gjort att det fanns stora brister i arbetsmiljön vid tunnelbygget till motorvägsleden Förbifart Stockholm.

LÄS ÄVEN: Visning av Förbifart Stockholm ställs in – efter säkerhetslarmen

Arbetsmiljöverket konstaterade då bland annat att entreprenören Lovön Samverkan AB hanterade sprängmedel på ett livsfarligt sätt och att det fanns farliga maskiner på bygget.

Vid en av Arbetsmiljöverkets inspektioner skedde en okontrollerad sprängning och en av myndighetens inspektörer blev skadad.

Sedan dess har arbetsmiljöproblemen bara fortsatt. Både Trafikverket och entreprenörföretagen har fått kritik från Arbetsmiljöverket.

LÄS ÄVEN: Underjordiskt jättebygge stoppas – farlig arbetsmiljö

Efter uppsägningen blir nästa steg en ny upphandling av de återstående arbetena, rapporterar Arbetet.

”Vi kan i dagsläget inte säga vilka tids- och kostnadskonsekvenser detta kommer att få för projekt E4 Förbifart Stockholm men målet är att fullfölja projektet på ett framgångsrikt vis med en annan leverantör och på det viset minimera tids- och kostnadspåverkan”, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.


Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.