Anders Liljeberg började som lärling i sin fars målerifirma. Han var senare ombudsman i Målareförbundet fram till sin pension.

  • Anders Liljeberg började som lärling i sin fars målerifirma. Han var senare ombudsman i Målareförbundet fram till sin pension. Foto: Anna Norling

  • Till ett område som kallas Gamla Linköping har byggnader som skulle rivas flyttats för att bevaras och berätta om gångna tider. Foto: Anna Norling

  • Verkstaden är uppbyggd för att visa hur det kunde se ut på 1880-talet. Foto: Anna Norling

  • Till ett område som kallas Gamla Linköping har byggnader som skulle rivas flyttats för att bevaras och berätta om gångna tider. Foto: Anna Norling

  • Cirka 800 föremål har skänkts till Föreningen Målerimuseet i Gamla Linköping. Foto: Anna Norling

  • Anders Liljeberg började som lärling i sin fars målerifirma. Han var senare ombudsman i Målareförbundet fram till sin pension. Foto: Anna Norling

  • Grafikerna har hjälpt till att återställa ett trasigt gesällbrev daterat 1895. Foto: Anna Norling

  • Cirka 800 föremål har skänkts till Föreningen Målerimuseet i Gamla Linköping. Foto: Anna Norling

På Målerimuseet i Gamla Linköping finns 800 föremål som visar yrkets historia. En av värdarna som tar emot besökarna är Anders Liljeberg tidigare målare och pensionerad ombudsman.

Förra året stängde det Måleriyrkets museum i Stockholm som drevs gemensamt av parterna i branschen. Föremålen togs över av en privat aktör i Skåne.

Men fortfarande finns ett museum skapat av företagare och målare. Om än något mindre men det är välskött och lockade ifjol 6 000 besökare.

LÄS ÄVEN: Måleriyrkets museum får nytt liv i Skåne

Museet ligger i Gamla Linköping, ett kvarter där hundratalet gamla byggnader samlats till ett friluftsmuseum för att berätta om svunna tider.

Här finns interiörer som visar hur ett arbetarhem respektive borgarhem såg ut. Här finns också olika arbetslivsmuseer.

– Föreningen Målerimuseet i Gamla Linköping bildades 16 mars 2010 av Målarmästarna Linköping och Målareförbundets östra veteranklubb, berättar Anders Liljeberg.

Föreningen har 65 medlemmar och 16 företag stöttar ekonomiskt. Varje helg mellan 11 och 15 håller museet öppet. Från midsommar till och med augusti utökas öppettiderna till även tisdagar och torsdagar.

Museet är 50 kvadratmeter och alla föremål är skänkta av Målarmästare, målare och dödsbon. Allt är numrerat och dokumenterat.

– Nu har vi satt stopp och tar inte emot fler föremål. Det ska inte bli ett lager.

LÄS ÄVEN: Nedräkning för Målerimuseet – tar någon över samlingarna?

Från avdelning 8 östra fick föreningen ett gesällbrev daterat 1895 som var trasigt. Det har grafikerna som också finns i området hjälpt till att laga och återställa.

I en hörna finns ådrings och marmoreringsarbeteten samlat. Det finns en unik svart tapet från 1920 som innehåller arsenik och ser ut som ny. Föreningen har också byggt upp en verkstad som ska föreställa att vara från 1880.

– I böcker har vi hittat en nästan identisk skiss, så där träffade vi rätt.

– För närvarande är vi 12 personer som turas om som värdar. Något vi gör helt ideelt.

Anders Liljeberg berättar att när de från början tänkte utforma något slags program som värdarna skulle hålla sig till men så blev det inte.

– Var och en är sin egen och utgår från sin kapacitet. Det gör att besöket kan se lite olika ut.